Svecīšu vakars Kauguru kapos

2018.gada 27.oktobrī notiks svecīšu vakars Kauguru kapos.

Sākums plkst. 16:00.