Attīstības programmas sabiedriskās apspriede, Trikātā

1redakcija sabiuedriskas apspriedes ml