Tautastērpu izstāde “Lai meitiņas rotājās”, Trikātā

Tautasterpu izstade Trikata kn oktobris