FOTO: INGEMĀRS VEKTERIS
FOTO: DIDZIS PUNĀNS

Svecīšu vakars Trikātas kapos

Svecisvakars 2017Trikata