Tālās Gaujmalas sarīkojums...

logo
Bija manam kumeļam zvaigžņu deķis mugurā. Ar tādu devīzi izskanēja Bērnu un jauniešu folkloras kustības Pulkā eimu, pulkā teku Tālās Gaujmalas novada sarīkojums 2016.gada 26.februārī Beverīnas novadā, Kauguru kultūras namā.
3

Šogad piecas Tālās Gaujmalas bērnu un jauniešu folkloras kopas no Dikļiem, Ēveles, Jaunpiebalgas, Valmieras un Mūrmuižas kopā saveda… zirgs. Zirgs un zirgošanās ir šī gada PEPT tēma.
Zirgs pie cilvēka mūspusē esot atnācis no meža. Senie latvieši zirgus sauca par kumeļiem, par bērīšiem. Lietuvieši – par zemaišiem, tuvākie kaimiņi igauņi – par kleperiem, attālākie poļi – par koniķiem, senprūši – par šveikiem. Bet visur tie kļuva par palīgiem zemes arājiem, maizītes pelnītājiem un aizstāvjiem karā, - par barotājiem un glābējiem.
Visu sarīkojuma dalībnieku sniegumu vērtēja PEPT projekta vadītāja Māra Mellēna, ekspertu komisijas locekles Zane Šmite un Dace Circene.
p1030052Pasacēnu kuplais pulks ar 27 dalībniekiem, pirmais izgāja zāles vidū un izrādīja savu varēšanu. Prata un varēja mūsu bērni daudz, jo Kauguru pagasta PII “Pasaciņa” folkloras kopa no Valsts izglītības satura centra saņēma otrās pakāpes Diplomu.
Visas kopas ir aicinātas piedalīties Pulkā eimu, pulkā teku Nacionālajā sarīkojumā Saldū šī gada 21. un 22.maijā.
Anita Golubovska, kopas vadītāja