FOTO: AMANDA PAEGLE

Lāčplēša dienas pasākums Trikātā

PB116945

Paldies visiem dalībniekiem un skatītajiem, kuri ar savu klātbūtni atbalstīja 11. novembra pasākumu Trikātā. Kaut arī lielais vējš bija nolēmis mums neļaut iedegt visas svecītes gan uz tilta, gan pie ķēniņa Tālivalža pieminekļa un pie kultūras nama, tad tās liesmiņas, kas dega mūsu sirdīs, arī bija tās, kuras sildīja un deva mums gaismu.

Ikdienā mēs nepamanām, kā steiga un rūpes mums atņem iespēju apjaust savu vietu un piederību savai zemei, novadam, tautai. Šie patriotiski uzlādētie mirkļi ir kā atgādinājums, ka mēs esam, kas mēs esam, ko nedrīkstam aizmirst un kas mums jānes tālāk mūžīgi mūžos.

Skaisti iesākās Trikātas 11. novembra vakars, kad trīs braši jaunsargi no mūsu pašu Trikātas skolas iesoļoja zālē ar valsts karogu un stingrā apņēmīgā solī uznesa to uz skatuves. Tūlīt pēc tam visa zāle svinīgi nodziedāja “Dievs, svētī Latviju” un koncerts varēja sākties. Mazie skolas bērni droši norunāja tautasdziesmu četrrindes par kara tēmu un ansamblis papildināja to ar divām skaistām dziesmām, Elīza Evelīna Pētersone savā neizsakāmi dzidrajā balstiņā izpildīja "Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas", kuru Rendija Ziemane papildināja ar flautas solo. Emocionālais pacēlums zālē auga ar katru priekšnesumu. Pēc Harija Upenieka norunātā M. Zālītes dzejoļa daudziem redzēja asaras acīs. Trikātas koris pārsteidza ar labi sagatavotām strēlnieku dziesmām, kuras veiksmīgi izkrāsoja Ullas Grīnbergas akordeona pavadījums.

Pasākuma otrā daļa iesākās ar emocionāli uzlādētu lasījumu no novadnieka Dāvja Dauvarta 1944. gada pēdējo ierakstu dienasgrāmatā, par ģenerāļa Kārļa Goppera sirds pārapbedīšanu Trikātas kapos. Tam sekoja mūsu vakara profesionālā daļa, kurā klausījāmies skaisto Emīla Dārziņa “Melanholisko valsi” un citus tikpat nozīmīgus skaņdarbus ģenerāļa K. Goppera brāļa mazmeitas un pianistes Leldes Paulas, viņas dzīvesbiedra Nacionālā Operas un Baleta teātra orķestra vijolnieka Andra Paula un Latvijas Lielās Mūzikas balvas saņēmējas, Nacionālā Simfoniskā orķestra koncertmeistares čellistes Dianas Ozoliņas izpildījumā. Pirms katra skaņdarba Lelde Paula skaisti un vienkārši pāris vārdos pastāstīja par atskaņojamo darbu.

Vakara noslēgumā kultūras nama vadītāja Sarmīte Kanašniece laipni atgādināja, ka 18. novembra valsts svētku atzīmēšana notiks Kauguru kultūras namā un aicināja trikātiešus uz turieni. Pēc tam zāle tika aicināta piecelties valsts karoga iznešanai un mūsu jaunsargi to gods godam braši izdarīja.

Ārā joprojām plosījās ass un dzēlīgs vējš, bet mūsu gaismas pielijušās sirdis nesa mūs mājup uzlādētus un laimīgus.

Fotogrāfiju autore - Sarmīte Kanašniece

Informāciju sagatavoja - Trikātas amatierteātra “TATS” režisore Ilze Dauvarte