Informācija iedzīvotājiem par suņu čipēšanu!

Beverīnas novada teritorijā līdz 2017.gada janvārim bija pienākums čipot mājdzīvnieku – suni. Atbildība par suņu čipēšanu ir paredzēta Administratīvā pārkāpuma kodeksa 106.panta 1.daļā, kas paredz sodu – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskām personām: no 5 līdz 350 EUR, bet juridiskām personām – no 15 līdz 700 EUR apmērā. Pakalpojums maksā 25.00 EUR (ieskaitot arī šo datu ievadi sistēmā).

Informējam, ka  Kauguru pagastā suņu čipēšanu veic vetārstes - Liene Vazdiķe (tālr. 26449393), S.Mackeviča (tālr. 29206175), G.Zaķe (tālr. 26346488), I.Čama (tālr. 26494361).