AS “Sadales tīkls” uzlabo elektroapgādi klientiem Beverīnas novadā

       Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairāk nekā 1 300 klientiem Beverīnas novadā, AS “Sadales tīkls” līdz 2018. gadam novada teritorijā realizēs 8 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 556 tūkst. eiro. Kopumā novada teritorijā līdz 2018. gadam plānots atjaunot vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas 18 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas pārbūvēt kabeļu līnijās 4,7 km garumā un veikt 7 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi.

     Lai elektrotīkls būtu drošs un efektīvs un AS „Sadales tīkls” spētu nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi saviem klientiem, elektrotīkls savlaicīgi un noteiktā apjomā ir jāatjauno. Savlaicīga elektrotīkla atjaunošana ir galvenais nosacījums, lai nodrošinātu kvalitatīvu elektroenerģiju iedzīvotājiem un samazinātu dažādu ārējo risku ietekmi uz elektroapgādes nepārtrauktību, tādēļ arī Beverīnas novadā AS “Sadales tīkls” turpina mērķtiecīgi atjaunot un rekonstruēt elektrotīklu.

     Šogad Beverīnas novadā AS „Sadales tīkls” realizēja divus elektrotīkla rekonstrukcijas projektus elektrotīkla atjaunošanā ieguldot vairāk nekā 34 tūkst. eiro. Trikātas pagasta apdzīvotā vietā Dutka veikta transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija, uzlabojot elektroapgādi 36 klientiem, savukārt Kauguru pagastā, vietā, kur Valmieras pilsētas robežojas ar autoceļu P18 “Valmiera-Smiltene”, ir veikta zemsprieguma 0,4kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 1,2 km garumā, uzlabojot elektroapgādi klientiem īpašumos “Pumpuri”, “Rožkalni”, “Siliņi”, “Priednieki” un “Saldumi”.

     Elektrotīkla rekonstrukcija un pārbūve novada teritorijā turpināsies arī 2017. un 2018.gadā. 2017.gadā AS “Sadales tīkls” novada teritorijā plāno realizēt 4 projektus, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot 225 tūkst. eiro, un visu šo projektu realizācija jau ir uzsākusies. Viens no projektiem tiek realizēts Kauguru pagastā, kur elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā tiek atjaunota vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija, kas stiepjas gar autoceļu P18 “Valmiera-Smiltene” no Jaunmuižas līdz Cempmuižai, 4,2 km garumā, pēc kuras pārbūves elektroapgādes drošums un kvalitāte paaugstināsies 262 klientiem. Tikpat nozīmīgs projekts klientu elektroapgādes uzlabošanai tiek realizēts elektrotīklā no Strenču novada apdzīvotās vietas Jaunklīdzis līdz apdzīvotai vietai Dzīles, Trikātas pagastā. Šī projekta ietvaros AS “Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 5,5 km garumā, veiks jaunas transformatoru apakšstacijas un zemsprieguma 0,4kV kabeļu līnijas izbūvi 0,1 km garumā. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 1,8 km garumā tiks pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā, paaugstinot gan 354 klientu elektroapgādes drošumu, jo elektrotīkls būs pasargāts no bojājumiem, kurus izraisa nelielu koku un zaru uzkrišana, gan iedzīvotāju, īpaši lauksaimniecības un mežizstrādes darbu veicēju drošību, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, neuzmanīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā. Papildus elektrolīniju pārbūvei AS “Sadales tīkls” Kauguru pagasta vidējā sprieguma elektrotīklā izbūvēs attālināti vadāmus jaudas slēdžus, kuri ļaus uzņēmuma darbiniekiem ātrāk reaģēt un efektīvāk attālināti vadīt elektrotīklu, palielināt automātiski saņemtās informācijas plūsmu par aktuālo situāciju elektrotīklā, samazinot gan elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos, gan nodrošinot, ka bojājumu gadījumā atslēdzas tikai viens elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija.

      Turpinot elektrotīkla pārbūvi, 2018.gadā novada teritorijā AS “Sadales tīkls” plāno realizēt divus projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 297 tūkst. eiro. Trikātas pagastā plānots rekonstruēt elektrotīklu, kas šķērso teritoriju starp mājām “Ozoli” un “Skaistkalni”. Šajā vietā paredzēts atjaunot vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju 1 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 3 km garumā un veikt 2 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi, paaugstinot elektroapgādes drošumu 12 klientiem. Apjomīgu elektrotīkla pārbūvi 2018.gadā paredzēts veikt Brenguļu pagastā. Elektrotīkla rekonstrukcija norisināsies māju “Saulītes”, “Sprīdītis” un “Pūpoli” apkaimē, kur vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas 7,2 km garumā paredzēts pārbūvēt izolētu vadu izpildījumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 1,2 km garumā un veikt 3 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi, paaugstinot elektroapgādes drošumu 152 Brenguļu pagasta iedzīvotājiem. Aptuveni 90% no elektrotīkla šķērso mežu un tas ir galvenais cēlonis neplānotiem elektroapgādes pārtraukumiem, ko rada spēcīga vēja ietekmē lūzis koks vai elektrolīnijas vados ieķēries koka zars, tādēļ elektrolīniju pārbūve izolētu vadu vai kabeļu līniju izpildījumā ievērojami paaugstinās iedzīvotāju elektroapgādes drošumu.

       Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi iedzīvotājiem visā Latvijā, šogad AS „Sadales tīkls” kopumā plāno atjaunot 950 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi par kabeļu līnijām plānots veikt 201 km garumā, atjaunot zemsprieguma elektrolīnijas 651 km garumā, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 505 transformatoru apakšstacijas.

Papildu informācija:

AS „Sadales tīkls” Preses sekretāre

Tatjana Smirnova (tālr. 67728823)