Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai

Parakstuvaksana2020 BNvelesanukomisija

No 2020.gada 16.janvāra līdz 14.februārim notiks parakstu vākšana Tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu. Parakstu vākšanas vieta Beverīnas novadā noteikta “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, 1.stāva zāle. Parakstīties varēs:

pirmdienās no plkst. 09.00 līdz 13.00,

otrdienās   no plkst. 15.00 līdz 19.00,

trešdienās no plkst. 09.00 līdz 13.00,

ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00,

piektdienās no plkst. 09.00 līdz 13.00,

sestdienās no plkst. 09.00 līdz 13.00,

svētdienās no plkst. 09.00 līdz 13.00.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments  (Latvijas pilsoņa pase vai personu apliecība). Parakstīties var vienu reizi jebkurā parakstīšanās vietā Latvijā vai ārzemēs.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Pieteikumus par parakstīšanos vēlētāja atrašanās vietā iesniegt līdz 2020.gada 13.februārim parakstu vākšanas vietā vai Beverīnas novada vēlēšanu komisijai (kontakttālrunis 29215189). Sīkāka informācija par parakstu vākšanu parakstu vākšanas vietās vai Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā cvk.lv sadaļā “Parakstu vākšana”.

Informāciju sagatavoja:

Beverīnas novada vēlēšanu komisija