Rīkojies - ir iedarbināts Latvijas Satversmē paredzētais Tavu tiesību aizstāvības mehānisms

Informācija Latvijas iedzīvotājiem - turpinās CVK pārraudzībā Satversmē paredzēta likumdošanas procedūra – vēlētāju rosinātu likumprojektu parakstīšana iesniegšanai Saeimā. Pilsoņi paraksta likumprojektu:

  1. ELEKTRONISKI valsts portālā latvija.lv/pv
  2. KLĀTIENĒ, uzrādot pasi: parakstu apliecināšanas vietās Latvijas visu 119 pašvaldību izpilddirekcijās / laukos - visās pagastu pārvaldēs. pilnvarotie darbinieki, vietas un darba laiki - skat.: https://www.cvk.lv/pv/apliecinataji

SATVERSMES 90. PANTS NOSAKA IZPILDVARAS PIENĀKUMU INFORMĒT KAD UN KUR NOTIEK CVK REĢISTRĒTĀS PROCEDŪRAS Ja vēlētāju rosināto likumu Saeima
nepieņem, tad Centrālā Vēlēšanu Komisija rīko tautas nobalsošanu (ar biļeteniem iecirkņos).

Likums ir tautas pieņemts, ja balsošanai reģistrējas vismaz 422 557 pilsoņi (puse no Saeimas vēlēšanās piedalījušos skaita), un balso "par" likumu ne mazāk kā 211 279 pilsoņi. Šāda kārtība tiek piemērota parastajiem, ikdienas dzīvei vajadzīgiem likumiem. (Agrākās nepilnības ir novērstas: Saeimā ir pieņemta likumu pakete, kura liedz rosināt kaitīgus likumus. Nevar grozīt Latvijas pamatus! Valsts nodrošina parakstīšanas uzraudzību). Agrāko gadu prakse: 2000. gadā parakstīja 307 330 pilsoņi likumu noteikt "Latvenergo" par neprivatizējamu. Vēlētāju uzdevumu Saeima izpildīja, nobalsošana nebija jārīko.

Laba ziņa: likumprojekta parakstītāji tiek uzskaitīti kā nobalsojuši "par" ! Līdz 19.09.2019. pilsoņu parakstīšanā (www.latvija.lv/pv [3] un pašvaldībās) ir likumprojekts – a) atcelt 2012. gadā ieviestos apgrūtinājumus vēlētājiem rosināt Saeimā un pašiem lemt likumus. (Likums atjaunos iespēju rīkot tautas nobalsošanas); b) CVK ar 17.05.2019 lēmumu nr.52 reģistrēja atkārtoti parakstīšanai otru likumprojektu - vienīgo mājokli neaplikt ar nodokli. Agrākie paraksti nav derīgi, likumprojekts ir jāparaksta no jauna.

CVK publicētie skaidrojumi: Likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta ierosināšanai ir izveidojama iniciatīvas grupa, kurai iecerētais likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts ir jāreģistrē Centrālajā vēlēšanu komisijā. Iniciatīvas grupu drīkst izveidot politiskā partija vai politisko partiju apvienība, kā arī ne mazāk kā 10 vēlētāju izveidota biedrība. Lai likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu varētu iesniegt Centrālajā vēlēšanu komisijā, tā atbalstam 12 mēnešu laikā no tā reģistrēšanas dienas jāsavāc ne mazāk kā vienas desmitās daļas vēlētāju parakstu.

Ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Saskaņā ar Satversmes 14.pantu šo tiesību vēlētāji nedrīkst izmantot gadu pēc Saeimas sanākšanas, gadu pirms Saeimas pilnvaru beigām, Valsts prezidenta pilnvaru pēdējo sešu mēnešu laikā, kā arī agrāk par sešiem mēnešiem pēc iepriekšējās tautas nobalsošanas par Saeimas atsaukšanu. Satversme paredz, ka Valsts prezidents uz diviem mēnešiem var apturēt Saeimā pieņemta likuma publicēšanu.

Likuma publicēšanu apturēt Valsts prezidentam var pieprasīt arī ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas deputātu. Pēc likuma publicēšanas apturēšanas Centrālajai vēlēšanu komisijai ir jāuzsāk parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par likuma atcelšanu.

Informāciju sagatavoja:

Biedrība “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” izpildot ar MK 07.11.2017. rīkojumu

Nr.433 apstiprināto “Latvijas Trešais Nacionālais atvērtās

pārvaldības rīcības plāns (2017.-2019. gadam)”