Absolventu salidojums J. Endzelīna Kauguru pamatskolā

logo k 
J. Endzelīna Kauguru pamatskola
2016.gada 30.aprīlī plkst 17:00
aicina absolventus, esošos un bijušos darbiniekus
uz skolas salidojumu "Izglītībai Kauguros 190"
Svētku norise:
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 15:30
Koncerts plkst. 17:00 - Kauguru kultūras namā.
Atmiņu vakars no plkst. 19:00 - skolā.
Skaistākos mirkļus varēs iemūžināt fotosalonā.
Līdzi ņemt labu noskaņojumu un groziņu.
Skolā darbosies bufete.
Dalības maksa  EUR 5.-
Tālr. uzziņām: 64230029; 29435511; 29326289