Darba kārtība domes ārkārtas sēdei 11.02.2016. Kauguru pagastā

Sēde sasaukta plkst.15.00
Darba kārtība:
1. Par Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Sandra Brālēna atbrīvošanu no amata.
2. Par jauna domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.