Darba kārtība domes ārkārtas sēdei 16.02.2016. Kauguru pagastā

Sēde sasaukta plkst.15.00
Darba kārtība:
1. Par Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.