Pašvaldība pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē, no 01.12.2020.

BNP 1dec nepienemapmekletajusklatiene

Lai ierobežotu koronavīrusa “Covid-19” izplatību, Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija. Arī Beverīnas novada pašvaldība un tās iestādes no 2020.gada 1.decembra pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē. Pašvaldības pakalpojumi pamatā tiks nodrošināti attālināti – e-pasti, tālruņi vai nepieciešamības gadījumā iesniegumi kastītēs, kas izvietotas pie pagastu pārvaldēm un administrācijas centra ēkas Mūrmuižā. Maksājumus aicinām veikt internetbankā un  pabalstu saņemšanai norādīt bankas kontus.

J.Endzelīna Kauguru pamatskolā tiek pārtrauktas jebkāda veida izglītības procesa norises klātienē. Pārējās izglītības iestādēs mācības notiek saskaņā ar valstī noteikto kārtību: 1.-6.klasei mācās klātienē, 7.-9.klasei – attālināti.  PII “Pasaciņa” un pirmsskolas grupas Brenguļu un Trikātas izglītības iestādēs strādā parastā režīmā.

Ar pašvaldības darbiniekiem var sazināties pa norādītajiem kontakttālruņiem:

Sociālais dienests apmeklētājus pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta; tālr. 64220887, 26118898.

Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta; tālr. 64233422, 28633033.

Bāriņtiesa apmeklētājus pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta; tālr. 20218072.

Lietvedes pagastos: Trikātas pagastā – tālr. 20364932/ Brenguļu pagastā – tālr. 64233422/ Kauguru pagastā – tālr. 64250791.

Administrācijas centrs Mūrmuižātālr. 64281737, 20219358

Klientu apkalpošanas centrs, Trikātātālr. 66954810

Brenguļu sporta centrs "Kaimiņi"tālr. 27887750

Pašvaldības policijatālr. 26301447, 64220888

Saimniecības daļas tālr. 26351387; 28779104 (Kauguru pag.); tālr. 25744662 (Brenguļu pag.); tālr. 20364827 (Trikātas pag.)

Bibliotēkas - tālr. 64233431 (Brenguļos); tālr. 64230027 (Kauguros); tālr. 64228082 (Mūrmuižā); tālr. 64729297 (Trikātā)

Nekustamo īpašumu speciālisti – tālr. 64220889 (Kauguru pag.); tālr. 64233423 (Brenguļu un Trikātas pag.)

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas speciāliststālr. 62501070

Beverīnas novada Kultūras centra vadītājatālr. 25421116

Jaunatnes lietu speciālistetālr. 26412130

Sabiedrisko attiecību speciāliste – tālr. 26351628

Datortīklu administratorstālr. 20272879

Tūrisma speciālistetālr. 25712731

Darba drošības speciāliststālr. 25616022

Domes priekšsēdētājs – tālr. 25748882

Pašvaldības izpilddirektore – tālr. 29473182

Būsim veseli! Sargāsim sevi un citus!

Informāciju sagatavoja: Beverīnas novada pašvaldība