IZSTĀDE TRIKĀTĀ “Lai meitiņas rotājās”

Tautasterpu izstade Trikata kn oktobris

No 13. līdz 27.oktobrim Trikātas kultūras nama 2.stāva zālē ir apskatāma audēju un rokdarbnieču darbu izstāde!
Izstāde ir apskatāma darba dienās no 10:00 līdz 16:00.

Nepieciešamības gadījumā sazināties ar kultūras nama administratori Mārīti Petrovu (tālr. 26443923).