Redzes pārbaude, Trikātā

Trikata redzes parbaude 2nov2020