Pretim pavasarim!

Pretim pavas nr1 bilde

Sveiciens visiem pavasarī! Vai esat pamanījuši, ka saulīte spīd spožāk un siltāk, ka cilvēki kļuvuši smaidīgāki un aktīvāki?

Pie mums tā ir, jo skolā skolēni apgūst ne tikai jaunas zināšanas, bet arī iesaistās dažādos pasākumos, tādejādi, apgūstot prasmi pārvarēt savu kautrīgumu, nedrošību uzstāties savu vienaudžu priekšā un pierādīt sevi olimpiādēs, konkursos un sacensībās ārpus skolas.

22.februārī, par godu valodnieka Jāņa Endzelīna dzimšanas dienai, 5.-9.klašu skolēni piedalījās viktorīnā “Ko tu zini par Jāni Endzelīnu?” To organizēja latviešu valodas skolotājas Iveta Rambola un Aija Dubova.

 Skolēniem no 1.-9.klasei risinājās skatuves runas konkurss, kuram skolēnus skaisti runāt mācīja skolotājas Aija Dubova, Vera Vērziņa, Juta Šmite, Inese Ločmele. Trīs labākie piedalījās starpnovadu skatuves runas konkursā – Ričards Ragelis, Rojs Šmits, Santa Andrupe (3.pakāpes diploms).

Patiess prieks par sasniegumiem starpnovadu olimpiādēs: matemātikā - Līga Ozola (1.vieta), Jēkabs Pikšēns un Lauris Ģirts Lācis (Atzinība), sk. Edīte Puķīte;  latviešu valodā – Jēkabs Pikšēns (3.vieta), sk. I.Rambola; Kitija Jolanta Muižniece (Atzinība), sk. A.Dubova; vēsturē – Lauris Ģirts Lācis (2.vieta), sk. I.Ločmele; ģeogrāfijas komandu olimpiādē – Līga Ozola, Līva Vismane Ābele, Eva Anna Tūtina (Atzinība), sk. I.Ločmele.

Jā, ir labi būt gudram, aktīvam skolēnam, bet “svarīgāk par visu… ir būt labam cilvēkam”. Šie vārdi bija ierakstīti Līvas Valentīnas Akmentiņas prezentācijā par sevi, piedaloties starpnovadu konkursā “Mazā Zeltene - 2017” Vaidavā. Pasākumā meitenei vajadzēja iepazīstināt ar sevi, prezentēt sevi, dejot lēno valsi, demonstrēt savu talantu un piedalīties erudīcijas konkursā par kino, par Jāni Streiču un viņa filmām. Līvai līdzi devās viņas atbalstītāji un līdzjutēji. Valsi nodejot palīdzēja Niks Ušerauskis; konkursā “Mans talants”, kurā skolniece demonstrēja ainiņas no sportistu dzīves, tekstu runāja Laura Rakūne. Sava talanta priekšnesuma noslēgumā Līva, lūdzot visiem piecelties, “izkustināja” gan skatītājus, gan žūriju, kurā J. Endzelīna Kauguru pamatskolu pārstāvēja direktore I.Rambola. Kā parasti, bija jāsagatavo arī līdzjutēju priekšnesums. Protams, tas bija sportisks – mūzikas pavadījumā dažādus sportiskus trikus un pat dubultos salto demonstrēja Rinalds Kaupužs, Ēriks Krievs, Maksis Trēziņš, izpelnoties aplausus no skatītājiem visa priekšnesuma laikā. Šos ielu vingrošanas trikus kopā salika, kā arī talanta demonstrējumu un prezentāciju Līvai sagatavot palīdzēja skolotāja Mārīte Bisniece, vizītkartes teksta izveidē palīdzēja skolotāja A. Dubova, dejas soli trenēja Baiva Šmite un klases audzinātāja Vineta Novika. Apbalvošanas ceremonijā Līva Valentīna Akmentiņa ieguva titulu - vissportiskākā Zeltene.

Sportošana ir viena no veselīga dzīves veida sastāvdaļām, jo, izkustinot savu ķermeni, vairojam sevī Laimes hormonu. To ir sapratuši daudz mūsu skolas skolēnu, tāpēc aktīvās sporta skolotājas M.Bisnieces vadībā meiteņu komanda piedalījās starpnovadu Volejbola sacensībās “Lāse”. Rezultāti lieliski - izcīnīta 2.vieta jeb, kā sportā saka, sudraba medaļa, kuru saņēma katra spēlētāja: Santa Andrupe, Vikija Klāsone, Krista Ušerauska, Samanta Zariņa, Evelīna Eglīte, Samanta Līga Anšmite, Daiga Zariņa.

100.mācību diena 1.klasē – “iesvētības” septiņiem mūsu pirmklasniekiem (divi nebija skolā). Kopā ar savu klases audzinātāju A.Dubovu skolēni 40 minūtēs tika pārbaudīti septiņos mācību priekšmetos. Viņi bija tik jauki un centīgi! Pamanījām arī divus izcilniekus: Ričards Ragelis – angļu valodā un Markuss Raivo Bērziņš – matemātikā. Rezultātā visi saņēma sertifikātu par labām sekmēm un mazas dāvaniņas, savukārt, skolotāja Aija ieguva sertifikātu kā laba skolotāja un mīļa audzinātāja. Pasākumu vadīja L.Gecko, un viņai palīdzēja  trīs skolnieces no skolēnu parlamenta: Sindija Pārupe, Santa Klapare un Samanta Līga Anšmite.

Jau skolas solā sēdēdami, skolēni domā, par ko kļūt nākotnē. Kaut ko jaunu par profesijām visiem izdevās uzzināt Karjeras nedēļā, kura risinājās no 6. līdz 10. martam un kurā tika iesaistīti visi skolēni. Tā bija veltīta dažādām profesijām. Pirmdien –  “Dziesmu duelis”; otrdien – spēles “Krāsainās profesijas” 1.-4.klasei, “Profesiju līklocis” 5.-9.klasei; trešdien – spēle “Brīnumu lauks”; ceturtdien – konkurss “Profesijas”; piektdien – “Profesiju detektīvi” un prezentācijas, kurās 6.-9.klašu skolēni stāstīja un demonstrēja anekdotes par profesijām, kā arī, iepriekš sameklējot visu iespējamo informāciju, prezentēja vienu profesiju. Noslēgumā katra klase saņēma Uzslavas rakstu, bet katrs skolēns – pārsteiguma balvu no akciju AS “Valmieras piens”/Food Union.  Šo pasākumu organizēja un vadīja skolotāja V.Novika.

Pēdējā mācību dienā pirms pavasara brīvlaika 5.-9.klašu skolēniem bija iespēja demonstrēt brilles, piedalīties atrakcijās un kārtīgi izdejoties Briļļu ballītē, kuru organizēja M.Bisniece un L. Gecko. Ballītes vadīšanā iesaistījās arī skolēnu parlamenta un apvienības “Mēs pret īgnumu” pārstāves – L. V. Akmentiņa, L.Rakūne, K. J. Muižniece, Ance Katrīna Lāce, nodrošinot mūziku, demonstrējot deju soļus un palīdzot noteikt dažādas briļlu nominācijas.

Liels paldies aktīvajiem, zinātkārajiem skolēniem un radošajām, čaklajām skolotājām - par nesavtīgo darbu!

Pretim pavas nr2 bilde   Pretim pavas n3 bilde

Foto: M.Bisniece, L.Drevinska

J.Endzelīna Kauguru pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā

Līga Gecko