Trikātas pamatskolai “Zaļais karogs”!

ekoskola1

19. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās ikgadējais ekoskolas apbalvošanas pasākums. 125 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgspējīgas attīstības vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko ekoskolas nosaukumu un Zaļo karogu balvu. Pirmo reizi to vidū ir arī Beverīnas novada Trikātas pamatskola.

Ar īpašu lepnumu par paveikto darbu savu pirmo Zaļo karogu saņemt devās aktīvie Ekopadomes skolēni - Toms Grāvelsiņš un Arvilds Deduškevičs, skolotājas - Iveta Ābrama un  Ilze Ciguze. Nākamajā dienā agri no rīta pie Trikātas pamatskolas, sanākot kopā visai skolas saimei, blakus Latvijas karogam tika pacelts ekoskolas Zaļais karogs! Šis novērtējums skolai tiek piešķirts uz vienu mācību gadu, un ikreiz tas jānopelna no jauna.

Iepriekšējos mācību gados skolā tika pievērsta uzmanība gan ūdens, gan meža tēmai, bet šajā gadā tiks organizētas dažādas aktivitātes par veselīgu dzīvesveidu.

Šajā pašā dienā skolēni un pirmsskolas audzēkņi tika iepazīstināti ar Trikātas pamatskolas Ekopadomes izstrādāto vides spēli, kas tapa "Sabiedrība ar dvēseli" projekta ietvaros. Izspēlējot visu spēli, skolēni var iepazītt visus kokus un dekoratīvos krūmus, kas aug skolas apkārtnē.

Katru gadu tiek izveidota Trikātas pamatskolas "Ekoavīze", kurā tiek apkopotas visas aktivitātes vides izglītībā. "Ekoavīze" tiek publicēta Beverīnas novada mājas lapā. Priecājamies par paveiktajiem darbiem, un ceram, ka turpmāk vienmēr pie skolas plīvos Zaļais karogs. Tas pierāda, ka skolēni mācās dzīvot saskaņā ar dabu!

 Trikāta ekoskola

 

Foto: Marija Melngārša

Trikātas pamatskolas Ekopadomes skolotājas

Iveta Ābrama un Ilze Ciguze