Apbalvoti Beverīnas novada izglītības iestāžu olimpiāžu laureāti un pedagogi

olimpiazu laureti foto

29.maijā Trikātas kultūras namā norisinājās Beverīnas novada olimpiāžu laureātu un pedagogu sveikšanas pasākums par 2019./ 2020. mācību gada sasniegumiem. Pasākums, kas izveidojies kā tradīcija, kad, maija mēnesī sanākot Beverīnas novada skolām, tiek teikts paldies par labiem mācību darba rezultātiem un sasniegumiem Latvijas un starpnovadu mēroga olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās.

Lai arī pasākums noritēja mazliet citādā gaisotnē, bez ģimenes un draugu loka, kuri ierasti apmeklē sveikšanas pasākumu. Taču esam priecīgi, ka varējām sanākt, lai godinātu laureātus un pedagogus par mācību sasniegumiem, ieguldīto darbu un mērķtiecību sevis virzīšanā uz panākumiem.

Šogad laureātu vidū 8 izglītojamie no Trikātas pamatskolas, kuri sasnieguši labus rezultātus vairākos mācību priekšmetos un sportā:

Elīza Evelīna Pētersone (8.klase) – iegūta 1. vieta Valmieras un starpnovadu Latviešu valodas olimpiādē, 1. vieta dzejnieka Friča Bārdas 140. jubilejai veltītā literāro darbu un pārspriedumu konkursā, 2. vieta Valmieras un starpnovadu Mūzikas olimpiādē, nominēta par laureāti valsts rīkotajā XXIII Stāstnieku konkursā “Teci, teci valodiņa 2019”, kas norisinājās Rīgā.

Mārcis Šmagris-Bondars (7.klase) – iegūta 3.vieta Valmieras un strapnovadu Matemātikas olimpiādē.

            Patrīcija Fūrmane (9.klase)iegūta godalgota 1.vieta starpnovadu Atklātajās šaušanas sacensībās, kas norisinājās Valkā. Samanta Elizabete Pētersone (4.klase) iegūta 2. vieta starpnovadu Rudens krosā Valkā. Rodrigo Brencis – iegūta 3. vieta starpnovadu Rudens krosā Valkā. Viktorija Skaldere (8.klase) – izcīnīta godalgota 1. vieta Latvijas Krosmintona Līgas 1., 2., 3. un 4. kārtas posmā U14 jauniešu kategorijā. Rovilds Deduškevičs (9. klase) – izcīnīta godalgota 1. vieta Latvijas Krosmintona Līgas 3. un 4.kārtas posmā U18 kategorijā.

          Augusts Zundāns (5. klase) – izcīnīta godalgota 1. vieta Latvijas Krosmintona Līgas 3., 4. posmā U12 zēnu kategorijā, 2.vieta Latvijas čempionātā krosmintonā U12 zēnu kategorijā un 3. vieta Latvijas Krosmintona Līgas 2.posmā U12 zēnu kategorijā.

Laureātus sagatavojuši pedagogi: Iveta Brence, Sandra Gaile, Rita Puķīte, Agita Pētersone, Guntars Purgalis un Santa Paegle.

Turpinot lepoties ar labiem panākumiem un rezultātiem, J. Endzelīna Kauguru pamatskolas laureātu vidū bija četri izglītojamie, kuri saņēma pateicības no Beverīnas novada pašvaldības:

          Toms Oskars Ozols (9.klase) iegūta atzinība starpnovadu 9.-12.klašu bioloģijas olimpiādē un 9.klases starpnovadu vēstures olimpiādē.

 Emīlija Kitija Branta (7.klase)iegūta atzinība 5.-8.klašu skolēnu matemātikas olimpiādē.

Evelīna Eberharde (4.klase) – iegūta 3.-4. vieta starpnovadu konkursā “Superziķeris”.

Dāvis Mežulis un Robina Zute (6. b klase) – ieguvuši pateicību Latviešu valodas aģentūras radošo darbu organizētajā valsts konkursā “Izstāsti man savu sapni”.

 Laureātus sagatavojuši pedagogi: Elita Šalte, Inese Ločmele, Ausma Skrastiņa un Aija Dubova.

Paldies Trikātas pamatskolas  un J. Endzelīna Kauguru pamatskolas izglītības iestāžu pedagogiem par darbīgu un veiksmīgi noslēgušos 2019./2020. mācību gadu, palīdzot mūsu laureātiem gūt mācību sasniegumus, iedvesmojot un atbalstot viņus visa mācību gada garumā.

Ja izglītojamos mēs redzam kā darba bites, klasi kā šūnu, un skolu kā bišu stropu, tad koprezultāts ir saldais medus, kas ir cilvēka labākā balva – gandarījums par paveikto.

Pēc pasākuma svinīgās daļas, sveicot ar labiem rezultātiem un mācību darba panākumiem pasākuma dalībniekiem pārsteigumu bija sarūpējis “Valdman Event”  maģiskais burbuļu šovs.

Darbs mums palīdz aizsargāties no trīs ļaunām lietām:

No garlaicības, netikuma un trūkuma.

Vēlam jums visiem darbus, kas negarlaiko, daudz jaunu panākumu, kas motivē  sasniegt mērķus, uz kuriem tiecoties jūs izzināt un nostiprināt savas iespēju robežas! Lai visiem spēkpilna vasara!

Fotogrāfijas autore: Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša

Informāciju sagatavoja: Kultūras centra vadītāja Agija Roķe