Muzikāla pēcpusdiena Trikātas pamatskolā

StrencuMuzikasSkolas konc foto1

Mūzika – tā ir joma, kura spēj vienot ne tikai mūzikas skolas, bet visus cilvēkus, jo tā runā sirds valodā! Trikātas pamatskolā iedibinājusies jauna tradīcija – janvāra mēnesī sadarbībā ar Strenču mūzikas skolu rīkot koncertu, kurā savu sniegumu rāda mūzikas skolas audzēkņi un viņu pedagogi. Šogad koncerts notika 28. janvārī.

Strenču mūzikas skolā ir iespēja apgūt dažādu mūzikas instrumentu spēli un izkopt arī dziedāšanas prasmi. Divdesmit viens skolēns divas pēcpusdienas nedēļā, vairāki pat trīs un četras, pavada mūzikas skolā, apgūstot klavieru, akordeona, vijoles, saksofona, trompetes, flautas, eifonija u.c. mūzikas instrumentu spēli un pilnveidojot savas vokālās dotības.

Lai muzikālie sapņi un cerības piepildītos, jāmīl tas, ko dari un daudz jāstrādā. Par to pārliecinājāmies šajā koncertā, kur mūzikas skolas audzēkņi klausītājiem un skatītājiem dāvāja emocionālus, sirds siltuma un prieka pilnus priekšnesumus.

Par audzēkņu sniegumu no sirds priecājās arī vecāki. Tā savai mammai par prieku spēlēja Ivars (eifonijs) un Artūrs Lezdiņi (trompete), Krista Rudzīte (klavieres), Daiga Mežīte (akordeons), Rodrigo Brencis (trompete), Samanta Sjarki (saksofons), Rendija Ziemane (flauta) un dziedāja Elīza Evelīna Pētersone, Samanta Sjarki, Vendija Patrīcija Knopkina. Koncertā kopā ar saviem audzēkņiem muzicēja arī pedagogi Ralda Ziemule, Jānis Krūmiņš, Inese Niklaviča, Jānis Jansons, Jeļena Tēraudkalne, Indra Grietēna un Sarmīte Granta.

2020. gada vasarā Rīgā norisināsies Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kurā kopā ar Strenču mūzikas skolas kora dalībniecēm piedalīsies arī Trikātas pamatskolas skolnieces. Pedagoģes Ineses Niklavičas skolotās 1.-4. un 5.-9. klašu kora meitenes dziedāja dziesmu svētku repertuāra dziesmas.

Katrs koncerta dalībnieks muzicēja no sirds, kopā radot prieku un gaišas sajūtas.

Daudzveidīgais koncerts bija sveiciens arī visiem skolēniem, pedagogiem un vecākiem, kuri ziedoja grāmatas un spēles, atsaucoties Kārļa Ulmaņa iedibinātajam “Draudzīgajam aicinājumam”.

Informāciju sagatavoja:

Trikātas pamatskolas direktores vietniece Inga Boškina