Gadu mijas sasniegumi Kauguru pamatskolā

Gadu mija KauguruSk foto

Ar eglītes smaržu un svecīšu liesmiņām J.Endzelīna Kauguru pamatskolas Ziemassvētku sarīkojumā skolēni, kuru vidējā atzīme 8,0 saņēma Beverīnas novada pašvaldības naudas balvu 4.klasē L.Andrupe, E.Eberharde, A.Salmiņš, 5.klasē K.Jurgensons, A.E.Petrovska, K.Spalviņa, A.Šīmanis, 6. a klasē I.Kurpniece,, R.Plužmo, 6.b klasē R.Zute, 7.klasē E.K.Branta, E.Krastiņa, A.Krastiņa, A.Eglīte, bet 9.klasē S.K. Cielēna, T.O.Ozols.

No 125 skolēniem 53 skolēni saņēma augstus un optimālus vērtējumus un kā balvu ieguva ielūgumu uz ģimenes pasaku “Sudraba slidas” Latvijas Nacionālajā teātrī šī gada 4. janvārī.

Izvērtējot veikumu 6.-9.klašu grupā par sasniegumiem mācību darbā, labākās klases titulu par augstāko vidējo rādītāju ieguva 6.b klase (kl. audz. E.Šalte). Klases kolektīvs saņēma skolas absolventa Jāņa Cielēna naudas balvu.

Veiksmīgi sadarbojoties ar skolas absolventi Gitu Jones (Ločmeli), 15 skolēni saņēma Gitas balvu. Tie ir skolēni ar augstāko vidējo rādītāju mācību darbā un skolēni, kuri semestrī uzrādījuši vislielāko izaugsmi.

 Fotogrāfija no izglītības iestādes 2019.gada decembra fotoarhīva

Informāciju sagatavoja: J.Endzelīna Kauguru pamatskolas

direktore Iveta Rambola