Karjeras nedēļa Trikātas pamatskolā

No 14. līdz 18. oktobrim Trikātas pamatskolā tika organizētas “Karjeras nedēļas” aktivitātes. Karjeras nedēļas mērķis ir palīdzēt skolēniem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties, izvēlēties nākotnes nodarbošanos un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām un interesēm. Kā arī parādīt jauniešiem, kā tas, ko viņi mācās šobrīd, kādas intereses izkopj, kādus lēmumus pieņem, ietekmē viņu nākotnes konkurētspēju darba tirgū.

Pirmklasnieki kopā ar audzinātāju apmeklēja Trikātas pagasta bibliotēku, kur viņi iepazinās ar ļoti dažādo grāmatu klāstu, apskatīja bibliotēkas lielāko un mazāko grāmatu. Bibliotekāre bija sagatavojusi dažādus jautājumus, uz kuriem atbildot varēja saņemt nelielu saldumu. Skolēniem bija iespēja spēlēt bibliotēkā piedāvātās galda spēles. Pirmklasnieki uzzināja par bibliotekāra profesijas iegūšanas iespējām un nepieciešamību mūsdienu sabiedrībā.

Otrās un trešās klases skolēni devās iepazīt Trikātas pagasta šuvējas Dzintras Štrāles darba vidi un pienākumus. Šuvēja viņus iepazīstināja ar darba instrumentiem, dažādām šujmašīnām un audumiem. Skolēniem pašiem bija iespēja šūt ar šujmašīnu un katrs mājās aiznesa sedziņu ar izšuvumu – ar sava vārda burtu vai kādu dzīvnieciņu. Skolēniem ļoti patika pie šuvējas, viņi vēl vēlējās palikt un darboties. Šuvēja aicināja skolēnus piebiedroties kādā meistarklasē.

Ceturtās klases skolēniem kopā ar audzinātāju mācību ekskursijas laikā bija iespēja iepazīties ar Trikātas pagasta aušanas darbnīcas piedāvātajām iespējām. Tās idejas autore Marija Melngārša skolēniem izrādīja stelles, to daudzveidību, pievēršot uzmanību steļļu sastāvdaļām – nītīm, paminām, velku kokam u.c. Interesants šķita diegu tinamais (velku) rullis. Marija uzsvēra, ka diegi stellēs jāiesien precīzi, lai aužot raksts veidotos vienmērīgs un precīzs. Skolēni uzzināja, ka darbnīcā sastopamas dažāda platuma stelles: uz šaurākām auž prievītes, šalles, grīdas celiņus, uz platākajām – segas, tautas tērpa brunču audumu u.c. Skolēni varēja aplūkot dažādus diegus, dzijas, arī lupatu kamoliņus no kā tiek darināti grīdas paklājiņi. Marija uzaicināja skolēnus paciemoties darbnīcā citā reizē, lai varētu redzēt darba gaitu aužot, jo lielajās stellēs tikko bija noņemts gatavais audums. Marija Melngārša atzinīgi novērtēja un uzslavēja vietējos meistarus, kuri palīdz izgatavot vai atjaunot koka detaļas, kā arī izgatavo soliņus sēdēšanai pie stellēm.

Piektie un sestie kopā devās iepazīt Trikātas kultūras nama vadītājas ikdienas darba pienākumus. Kultūras nama vadītāja Sarmīte Kanašniece ļāva skolēniem ielūkoties ikvienā telpā. Skolēniem bija pārsteigums par īpašajām durtiņām ar lodziņu. Viņi uzzināja, ka pa šo lodziņu kādreiz kolhoza laikos izmaksāja kolhoza darbiniekiem algu. Ando Krūze parādīja, kā veic gaismošanas darbu, izgaismojot kultūras nama skatuvi. Skolēni uzzināja, ka kultūras namā ir stelles, un ielūkojās telpā, kur atpūšas viesmākslinieki.

Pasākuma dalībnieki pavadīja aizraujošu mācību stundu ārpus skolas, iegūstot noderīgas atziņas par vietējo iestāžu un uzņēmumu darbību, kā arī iespējām nākotnes karjeru saistīt ar Beverīnas novadu vai Trikātas pagastu.

7.-9. klases skolēniem “Pieredzes stundas” skolā vadīja Beverīnas novada pašvaldības darbinieki un uzņēmēji. Septītās klases skolēni skolā tikās ar Trikātas pagasta “top” veikala vadītāju Dzirkstīti Fūrmani. Viņa pastāstīja par pārtikas produktu ceļu no ražotāja līdz veikala plauktiem. Skolēni no etiķetes mēģināja nolasīt produkta izcelsmes valsti, iepazinās ar veikala čeka saturu. Dzirkstīte Fūrmane iepazīstināja ar veikala vadītājas un pārdevējas ikdienas darba pienākumiem, izceļot īpašas grūtības ar ko nākas saskarties pārdevējai – bieži ar pircēju neapmierinātību par preces kvalitāti. Veikala vadītāja uzsvēra, ka par to atbild preces ražotājs vai piegādātājs. Skolēni uzzināja, ka preču sortimentu veikalam pasūta vadītāja, kā arī tas ir atkarīgs no pircēju pieprasījuma. Tikšanās noslēgumā skolēni varēja cienāties ar nelieliem našķiem.

Astotās klases jaunieši tikās ar Beverīnas novada pašvaldības projektu speciālisti Lindu Krūmiņu. Linda pastāstīja par projektu rakstīšanu, pieejamajām programmām, par atbalsta veidiem, veicamajiem darbiem veiksmīga projekta realizēšanā. Linda Krūmiņa uzsvēra, ka ir pareizi, ja projekts sākas ar ideju kā to īstenot. Skolēni noskaidroja kādas mēdz būt idejas – aizraujošas, labas, sliktas, derīgas utt. 8. klases skolēniem radās ideja skolā uzstādīt konfekšu automātu. Paši atzina, ka šī ideja nebūs laba. Jauniešiem radās otra ideja – uzstādīt skolā ūdens lietošanas iekārtu, no kura būtu iespējams ņemt ūdeni dzeršanai, jo jaunieši nevēlas lietot krāna ūdeni. Izsakot savas idejas, skolēni apzinājās vajadzību; pārrunājot projekta realizēšanas iespējas, uzzināja visus projekta “plusus” (ir brīvi pieejams, lietošanai gatavs ūdens) un “mīnusus” (no kā dzers ūdeni, nepieciešami papildus līdzekļi ūdens atjaunošanai u.c.). Projektu speciāliste ieteica jauniešiem savas idejas pārrunāt ar skolas vadību, iespējams, ka kādu no tām varēs arī realizēt.

Devītās klases meitenēm un zēniem notika neierastas mājturības stundas. Meitenēm to vadīja Beverīnas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša stāstīdama un demonstrēdama savu vaļasprieku – tautastērpu un vainagu darināšanu. Viņai šī interese radās skolas laikā, mācoties Kauguru pamatskolā un Valmieras Valsts ģimnāzijā, kur apguva un pilnveidoja izšūšanas, aušanas un citas ar tautastērpa darināšanu nepieciešamās prasmes. Marija dejo arī tautiskās dejas, tāpēc viņai ir tuvs latviešu tautas tērps.

Savukārt, zēni devās izzinošā ekskursijā pie kalēja Kriša Dubrovska, kur iepazinās ar metāla galvenajām īpašībām – cietību un stiprību. Kalējs rādīja dažādas nažu sagataves, kurās varēja redzēt krāsainas kārtas. Zēni uzzināja, ka metālam, no kā gatavo nažus ir 500 kārtas un tas ir ļoti izturīgs. Kalējs demonstrēja arī nažu asināšanu. Karjeras nedēļas aktivitātes Trikātas pamatskolā bija daudzpusīgas un izzinošas. Paldies visiem par atbalstu Karjeras nedēļas norisē – iestāžu darbiniekiem un vadītājiem, privātajiem uzņēmējiem, klašu audzinātājiem.

Informāciju sagatavoja:

Trikātas pamatskolas direktores vietniece Inga Boškina