Skolotāju diena Trikātas pamatskolā

DJI 0076

Skolotāj, Tavās pēdās Dievs sidraba rasu sijā,

Lai to gaismu, kas no Tavas dvēseles plūst,

Ikviens ceļā satiktais cilvēks spēj just.

Līdz ar zeltainām rudens lapām un salnām spītējošiem miķelīšiem, atkal klāt ir ikgadējie svētki – Skolotāju diena. Skolotāju darbs ir nest gaismu, zināšanas, palīdzēt audzēkņiem piepildīt sapņus un ieceres, atrast dzīvē īsto ceļu.

Trikātas pamatskolā Skolotāju dienu atklāja ar koncertu “Būt skolotājam ir kas īpašs…”, kuru organizēja un vadīja skolēnu pašpārvalde. Koncertā uzrunu teica Beverīnas novada domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis, dziesmas dziedāja Samanta Sjarki, Elīza Evelīna Pētersone un Vendija Patrīcija Knopkina.

Šoreiz vairāk kā citās dienās skolēni skolotājiem dāvināja labus vārdus. Uz improvizētām tāfelītēm apsveikuma veidā bija sarakstītas skolotāju labās īpašības: smaidīga, stalts, foršs, talantīgs, jautrs, mīļa, izpalīdzīga, atsaucīga, skaista utt. Skolēni teica vēlējumu: “Lai jums katra diena ir kā Skolotāju diena!”

Pēc koncerta skolotāji piedalījās Matildes Mazgudrītes jaunās kompetencēs balstītā mācību stundā, kura apvienoja latviešu valodu, fiziku, ķīmiju, mūziku, literatūru, matemātiku un filozofiju. Koncentrētās 30 minūtēs skolotāji caur vairākiem mācību priekšmetiem un eksperimentiem iepazina tēmu: dzīve.

Skolotāju dienas veiksmīgu norisi atbalstīja vecāko klašu skolēni, kuri mēģināja iejusties skolotāju lomā un vadīja interesantas stundas: origami, izzini un radi, sports, mūzika u.c.

Informāciju sagatavoja:

Trikātas pamatskolas direktores vietniece Inga Boškina