Sajūtu attīstības objekti

maps

Trikātas pamatskolas pirmsskolas skolotājas un bērnu vecāki piedalījās Beverīnas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā “Veidosim vidi ap mums Beverīnas novadā” ar projektu „Sajūtu attīstības objekti”. Projekta kopējā summa bija 475, 47 EUR, kuru vasaras sākumā piešķīra izvērtēšanas komisija par apstiprināto projektu realizāciju.

Projekta mērķis bija izveidot tādus objektus, kur bērni var dažādot savas fiziskās aktivitātes. Realizējot šo mērķi, veidojās bērnu izpratne par dažādu materiālu īpašībām, pilnveidojās pasaules iepazīšana, mazināsies iespējamā plakanās pēdas veidošanās. Taktilās sajūtas stimulē bērnu iekšējo sajūtu veidošanos, kas veicina bērnu vispārējo attīstību.

Rotaļājoties smilšu kastē, bērniem attīstīsies sensorā motorika, viņi no smiltīm varēs veidot dažādas figūras u. c. Siltajos gada mēnešos bērniem būs iespēja ar basām kājām baudīt un sajust dažādu materiālu struktūru, kā arī nostiprināt veselību. Savukārt, sporta hallē pieejamais pārvietojamais sajūtu objekts radīs tādas pašas iespējas ziemas periodā.

Visi grupas dalībnieki centās īstenot projektu un gala rezultātā sasniedza mērķi – izveidoja ieplānotos objektus. Arī pārējie bērnu vecāki, kuri nebija tieši iesaistīti projekta realizācijā, to aktīvi atbalstīja ar dabas materiālu sagādāšanu sajūtu takām. Paldies visiem vecākiem, kas iesaistījās projektā.

Atziņa – ja cilvēki redz projekta jēgu un nozīmi, spēj sadarboties savā starpā, tad rezultāts izdodas.

Informāciju sagatavoja:

Trikātas pirmsskolas skolotāja Imanta Zaļkalne