Projekts “Kāpsim Gaismaskalnā”

projekts gaismas kalns

Trikātas pamatskolas 8. klases skolēni un klases audzinātājs piedalījās Beverīnas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā “Veidosim vidi ap mums Beverīnas novadā” ar projektu “Kāpsim Gaismaskalnā”. Projekta kopējā summa EUR 600,00. Vasaras sākumā projektu izvērtēšanas komisija apstiprināja projekta realizāciju.

Trikātas pamatskola atrodas skaistā, ainaviskā vietā. Apkārt ēkai ir reljefains skolas parks ar dīķi un strautiņu. No skolas paveras plašs skats uz apkārtni – tuvējo upi, Baznīcas ezeru, mežiem un tīrumiem. Skolu ieskauj Trikātas ezers un upe Abuls. Cauri parkam ved labiekārtots celiņš un kāpnes.

Ar jaunās sporta halles uzcelšanu 2005. gadā mainījās arī galvenā ieeja skolā, līdz ar to celiņu ar kāpnēm skolēni izmanto daļēji. Jaunā taka ved pāri zālājam, kur reljefa dēļ ir apgrūtināta uzkāpšana – taka ved pa slīpu nogāzi augšup, kura rudenī un pavasarī ir dubļaina un ziemā slidena. Līdz ar to pārvietošanās ir nedroša, pat bīstama.

Gada siltajos mēnešos skolotāji vada āra nodarbības, kad skolēni apgūst mācību vielu apkārtējā dabā. Staigājot pa skolas parku reizēm bīstami ir pārvietoties pa slīpo nogāzi, kurā izveidojusies taka.

Trikātas pamatskolas vecāko klašu zēni, mājturības skolotājam Guntaram Purgalim piepalīdzot, izveidoja trīs līmeņu kāpnes ar nelielām platformām. Kāpnes ainaviski iekļaujas skolas parkā.

Projekta rezultātā skolas apkārtne kļuva pievilcīgāka un pieejamāka, arī došanās uz skolu kājām lietainā laikā un salā vairs nav bīstama. Izveidoto objektu izmanto arī vietējie iedzīvotāji pastaigai pa Trikātas apkārtni brīvdienās un vasaras mēnešos.

Realizējot projektu, veidojās piederības izjūta savai skolai, pagastam, novadam.

Projekta gaitā labiekārtotā vieta būs izmantojama arī turpmākajos gados. Tā šobrīd ir nākamo absolventu dāvana savai pirmajai skolai, tādējādi turpinot iedibināto tradīciju – labiekārtot skolas apkārtni, izveidojot tajā kādu objektu. Izveidoto kāpņu sakopšanā, uzturēšanā un laika gaitā radušos bojājumu atjaunošanā iesaistīsies skolas skolēni un tehniskais personāls.

Informāciju sagatavoja:

Trikātas pamatskolas direktores vietniece Inga Boškina

Uzziņai: http://www.trikatasskola.lv/