Trikātas pamatskolai piešķirts starptautiskais ZAĻAIS KAROGS

diploms2019 EkoskolaTrikata

Šī gada 16. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršanas ceremonija. Trikātas pamatskola ir viena no 129 Latvijas skolām, kurai piešķirts Starptautiskais Zaļais Karogs 2019./2020.mācību gadam. “Starptautiskā Zaļā Karoga balva ir kvalitātes zīme. To saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā,” atzīst programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns.

Ekoskolu programma ir plašākā vides izglītības programma Latvijā un arī pasaulē. Pie mums tā apvieno vairāk nekā 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolām līdz augstskolām. Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem. Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 soļiem jeb elementiem Ekoskolu programmā. Tie ir:

  • Ekopadome;
  • skolas Vides pārskats;
  • skolas Vides rīcības plāns;
  • pārraudzība un izvērtēšana;
  • sasaiste ar mācību procesu;
  • skolas un sabiedrības iesaistīšana;
  • vides kodekss.

Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem: atkritumi, enerģija, ūdens, transports, veselīgs dzīvesveids, skolas apkārtne, klimata izmaiņas, meži, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašu skolas sabiedrību. 

Trikātas pamatskolā 2019./2020. mācību gada Ekoskolas tēma “Transports”. Tiks īstenotas dažādas aktivitātes un pasākumi, lai panāktu arvien lielākas pārmaiņas vides aizsardzības un izglītības jomā.

Paldies Ekoskolas skolotājām Solvitai Strautiņai, Danutei Mazurei un Ivetai Brencei par Ekoskolas pārvaldes sistēmas darbības koordinēšanu. Liels paldies arī visam skolas kolektīvam – skolotājiem, darbiniekiem, skolēniem, kā arī skolēnu vecākiem, jo “komandā ir spēks”. 

Fotogrāfijas autore: Iveta Brence

Informāciju sagatavoja:

Trikātas pamatskolas direktore Inguna Kondratjeva