Jaunais mācību gads Trikātas pamatskolā

Trikatas pamatsTrikatas skola soctikliem2019

Arī 2019./2020. mācību gadā Trikātas pamatskola uzņem audzēkņus. Skola piedāvā apgūt – pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111), pamatizglītības programmu (kods 21011111), speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) un daudzveidīgas interešu izglītības programmas.

Trikātas pamatskola nodrošina – pagarināto dienas grupu 1.-4. klašu skolēniem, brīvpusdienas 1.-9. klašu skolēniem, iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku sporta hallē. Nokļūšanu uz skolu un mājām nodrošina gan VTU, gan novada transports.

Jau 26.augustā plkst. 18:00 pamatskolā notiks skolas vecāku kopsapulce skolas aktu zālē. Darba kartībā būs tikšanās ar domes priekšsēdētāju, medicīnas māsu, skolas aktualitātes.

Tāpat informējam, ka Trikātas pamatskolas pirmsskolas grupiņas atsāk darbu 2. septembrī, darba laiks no 7:00 līdz 18:30. Atgādinām, ka, uzsākot pirmsskolas grupu apmeklējumu, bērniem nepieciešama ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli.

Jaunais mācību gada sākums – Zinību dienas svinīgais pasākums sāksies 2. septembrī plkst. 09:00, skolas aktu zālē.

Informāciju sagatavoja: Trikātas pamatskolas kolektīvs

Tālruņi uzziņām: 64729203; 26548247