100 izglītības iestādes iesaistījušās vides zinību padziļinātā apguvē, arī no Beverīnas novada

VidesGodinasana16mai2019 Daibe

16.maijā Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” notika SIA “ZAAO” (ZAAO) vides izglītības mācību gada noslēguma pasākums. Godināti skolēni un viņu pedagogi no gandrīz 100 mācību iestādēm, kuri mācību gada laikā aktīvi piedalījušies vides izglītības konkursos, kā arī apguvuši licencētu vides izglītības programmu, tostarp veikuši eksperimentus laboratorijā, darbojušies dabas takās un devušies ekskursijā, iepazīstot Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” notiekošos atkritumu apsaimniekošanas procesus.

Skolēni un skolotāji saņēma dāvanu kartes izzinošām ekskursijām, kultūras pasākumu apmeklēšanai, saimniecības preču iegādei, kā arī dāvanas radošām aktivitātēm – bumbu baseinus, gaismas galdus, gaismas molbertus, metāla krūzītes un citas noderīgas balvas. Speciālbalvas par vides zinību aktualizēšanu mācību iestādēs savu skolu un pirmsskolu pārstāvjiem pasniedza arī vairākas Ziemeļvidzemes pašvaldības, arī Beverīnas novada pašvaldība.

No Beverīnas novada vides zinību padziļinātā apguvē bija iesaistījušās 2 izglītības iestādes - J.Endzelīna Kauguru pamatskola, kas vāca makulatūru, un Kauguru pagasta PII Pasaciņa - vākuši makulatūru, PET, izveidojuši Skudras māju.

Informāciju sagatavoja:

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Leimane

Informāciju papildināja: Beverīnas novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša