Atvadu vārdi bijušajam Trikātas pamatskolas skolotājam Kārlim Putniņam (1954.06.12.-2019.04.04.)

Vēl tikai nesen ar Kārli runājām par dzīvi, par pavasara darbiem. Vai pietiks spēka.. Bet 4. aprīlī sēru ziņa. Pārtrūcis mūža pavediens bijušajam Trikātas pamatskolas matemātikas, fizikas skolotājam, audzinātājam un tautisko deju kolektīvu vadītājam.

Kārļa Putniņa bērnība un jaunība pavadīta Latgales tālajā pusē Dricēnos. Pirmie darba gadi pēc studijām Daugavpils pedagoģiskajā institūtā aizvadīti Jaungulbenes profesionāli tehniskajā vidusskolā.

1986. gada rudenī dzīves ceļš atvedis uz Trikātu. Ģimene iegādājusies īpašumu gleznainā Abula krastā, kas vēlāk visus gadus ticis kopts un lolots. Trikātas pamatskolā pirmajā mācību gadā veicis matemātikas un fizikas skolotāja pienākumus un vadījis skolas tautisko deju kolektīvu, bet pēc gada skolas vadībā notikušas pārmaiņas, un viss skolotāju kolektīvs ievēlējis Kārli Putniņu par direktoru. Ar interesi Kārlis iepazinās ar jaunajiem pienākumiem un veicis tos godprātīgi.

Kārlis Putniņš nekad nav bijis malā stāvētājs. Aktīvi darbojies pagasta dzīvē, bijis deputāts un vēlāk īslaicīgi veicis Trikātas pagasta priekšsēdētāja pienākumus, bet pēc tam atkal atgriezies pedagoģiskajā darbā.

Brīvajos brīžos viņa mīlestība bija deja, dažādas intelektuālās spēles un dārzs.

Mūžs bijis darbīgs, ražīgs, tas ar rūpēm, prieku un sāpēm mijies. Kārlis vienmēr vispirms rūpējies par sev tuvo cilvēku veselību, un varbūt mazāk uzmanības pievēršot sev. Pārdzīvojis sievas aiziešanu mūžībā. Un tā klusi un nepielūdzami Kārlim piezagusies vēl viena slimība.

Viņš ļoti mīlējis dzīvi, savu ģimeni, īpaši meitu un mazdēliņu.

Atcerēsimies viņu kā dzīvespriecīgu, labestīgu, atklātu, atsaucīgu un sirsnīgu cilvēku.

Un gaisma, kas cilvēkā dzīvo,

Un siltums, ko izstaro sirds,

Tas jau nezūd. Tas paliek. Un mirdz.

Trikātas pamatskolas kolektīvs un bijušie darba kolēģi Zeltīte Čakārne, Marija Supe, Terēzija Vancāne, Ārija Āķere, Līga Veikšāne, Ilze Ciguze izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Atvadīšanās no Kārļa Putniņa Trikātas kapos, 11. aprīlī plkst. 13.00!