2019.gads ir folkloras kopas “Pasaciņa” trīsdesmitais darbošanās gads!

pii pasacina 30gadi vesturesfoto

Folkloriņa - tā ikdienā PII “Pasaciņa” bērni sauc interešu pulciņa nodarbību, kurā iepazīst un mācās latviešu tautas rotaļas un dejas visa mācību gada garumā, jo latviešiem gadskārtu svinēšana nav iedomājama bez atbilstošām jautrām rotaļām  un dejām. Sen senos laikos bērni tās apguva piedaloties svētku svinēšanā un vērojot pieaugušos savā sētā. Mūsdienās bērni tautas nemateriālās kultūras mantojumu apgūst interešu izglītības pulciņos kopā ar zinošu skolotāju.

Beverīnas novada pašvaldības Kauguru pagasta PII “Pasaciņa”, tolaik kolhoza “Kaugurieši” bērnudārzs “Pasaciņa”, darbu uzsāka 1985.gada aprīlī. Jau tā paša gada rudenī, audzinātājas kopā ar bērniem piedalījās Krišjāņa Barona 150.dzimšanas dienas atceres pasākumā Kauguru kultūras namā un  kopā ar Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas kolektīvu izdzīvoja vakarēšanu - ar tautasdziesmu skandēšanu, dziedāšanu, darbiņu darīšanu un rotaļās iešanu. No šī brīža Pasacēni cītīgi  “min taciņu” folkloras laukā. 1989.gada rudenī, nu jau folkloras kopa “Pasaciņa”, Ritas Krizones un Rasmas Freimanes vadībā, piesaka  dalību Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kustībā, lai 1990.gada maijā piedalītos bērnu un jauniešu folkloras kopu festivālā Pulkā eimu, pulkā teku” Brīvdabas muzejā, Rīgā.

Visus šo trīsdesmit gadus folkloras kopa “Pasaciņa” ir Tālās Gaujmalas novada bērnu un jauniešu folkloras kopu vidū. Katru gadu PEPT dalībnieku uzdevums ir izzināt noteiktu gada tēmu, par kuru iemācīties dziesmas un  rotaļas. Folkloras kopu dalībnieki tad satiekas novada sarīkojumos, kur izrāda savu sagatavoto programmu un saņem atļauju piedalīties PEPT Nacionālajā sarīkojumā vai nu Rīgā vai citā Latvijas vietā. 2005.gadā tā izpelnījāmies tiesības piedalīties IX Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos folkloras programmā un XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2015.gadā rotaļu programmā Brīvības pieminekļa pakājē un Brīvdabas muzejā Vidzemes sētā.

pii pasacina 30gadi vesturesfoto pii pasacinai 30 1foto pii pasacinai 30 2foto

PII “Pasaciņa” mazie un lielie folkloristi Brīvdabas muzejā, Rīgā, 1990.gada maijā.

Vidzemes sētā dejojam “Ieva ziedēj ar ābeli” 

Izdejojam rotaļu programmu ''Riti raiti''!

Foto no PII “Pasaciņa” arhīva

Informāciju sagatavoja: Folkloras kopas “Pasaciņa” vadītāja Anita Golubovska