Valodu nedēļa Trikātas pamatskolā

kaligrafija Trikatas skola

Turiet, jūs, latvieši savu valodu godā, un jums labi klāsies virs zemes. Jo, kas pats sevi negodā, to arī citi negodās. (J.Alunāns)

No 4. līdz 8. martam Trikātas pamatskolā notika Valodu nedēļa. Dažādās aktivitātēs skolēni nostiprināja interesi par latviešu, angļu un krievu valodu, to nozīmi sasvstarpējā saskarsmē un pilnveidoja valodu praktisku pielietojumu.

Lai veicinātu sākumskolas skolēnu rakstu kultūras ievērošanu ikdienā, Valodu nedēļā 1.-4. klašu skolēni iesaistījās konkursā “Glītāko rakstu veicējs”. Katrai klašu grupai bija izvēlēts atbilstoša apjoma teksts. Skolēniem bija glīti jānoraksta tas, ievērojot līnijas, burtu formas un savienojumu pareizību, pareizrakstību, pieturzīmju lietojumu, kā arī jāizprot teksts. Glītos rakstus vērtēja visas skolas pedagogi, izvēloties tikai vienu, pašu glītāko, kuram atdeva savu balsi jeb zīmodziņu.

“Šādā konkursā pirmklasnieki piedalījās pirmo reizi. Skolēni izvērtēja savu darbu, salīdzināja ar klasesbiedru veikumu un secināja, pie kā būtu katram vairāk jāpiestrādā, jātrenējas, lai rokraksts kļūtu vēl glītāks, akurātāks,” secina skolotāja Danute Mazure. 1. klases skolēniem bija iespēja iepazīties arī ar 2.-4. klašu skolēnu veikumu – apjomīgāku darba norakstu.

“2. klases skolēni bija ļoti motivēti censties rakstīt glīti. Dažiem skolēniem darbs bija uzrakstīts tā, ka skolotāja nevarēja pat atpazīt autoru. Novērtēt darbus bija grūti, jo vairāki noraksti bija veikti ļoti precīzi, ievērojot visus nosacījumus. Jāteic, ka skolēni šādā reizē spēj saņemties un rakstīt glīti, bet daļai skolēnu tas ikdienā piemirstas. Kādam nosāpēja sirsniņa, ka viņš nav godalgoto skaitā. Varbūt tas liks sasparoties un ikdienā censties rakstīt glītāk,” atzinīgi vērtē skolotāja Ligita Garsele.

Skolotāja Rita Puķīte ir gandarīta par skolēnu darbiem: “Izvērtēšana 3. klases skolēniem ļoti patika, jo dažos darbos varēja redzēt vairāku skolotāju pozitīvos vērtējumus. Arī paši skolēni, aplūkojot izliktos darbus klasē, salīdzināja, izteica savu viedokli par rokrakstiem un par rakstu darba autoriem. Bija interesanti dzirdēt, kā bērni izvērtēja savas kļūdas un apņēmās turpmāk ievērot atkāpes, nesvītrot un pilnveidot savas rakstu kultūras prasmes mājas darbos.”

Skolas konkursa uzvarētāji ir Marta Ausmane (1. klase), Milāna Sumina (2. klase), Unda Bortkēviča (3. klase), Daiga Mežīte (4. klase).

Latviešu valodas skolotāja Maruta Ģingule ir pārliecināta, ka šajā nedēļā skolēni vairāk uzmanības pievērsa valodām: “Valodu nedēļas ietvaros 5. un 6. klašu skolēni, izmantojot dzejnieces M. Cielēnas dzejoli par valodu, veica tā norakstu, apliecinot, ka viņi var precīzi norakstīt, ievērojot latviešu valodas pareizrakstības normas. Vislabāk veicās Sanijai Briedei un Diānai Pētersonei no 5. klases. Bet jāteic, ka visi skolēni uzrakstīja glītāk, precīzāk, nekā to dara ikdienā.

Savukārt vecāko klašu skolēni rakstīja vienu un to pašu diktātu, kura tekstā bija gan tādu vārdu pareizrakstības, gan interpunkcijas likumi, kas būtu jāzina visu šo klašu skolēniem. Uzvarētāja 7. klases skolniece Elīza Evelīna Pētersone, kura uzrakstīja diktātu bez nevienas gramatiskās kļūdas.

 Nedēļas gaitā vecāko klašu skolēni vietnē uzdevumi.lv pildīja latviešu valodas pareizrakstības testus, skaitīja punktus, pārliecinājās par savām zināšanām, kā arī sacentās latviešu valodas un literatūras viktorīnā, kurā bija gan teorētiskie jautājumi, gan asprātīgi, āķīgi uzdevumi par valodu. Visas nedēļas laikā 5.-7. klašu skolēni meklēja anekdotes par skolu un latviešu valodu, bet noslēguma pasākumā tās tika izspēlētas uz skatuves.

Gribētos, lai šajā straujajā laikmetā mēs saprastu, ka dzimtā valoda ir mūsu gods un ka mūsu pašu atbildība latviešu valodas lietošanas jomā ir ļoti liela – neviens cits, izņemot mūs, to nedarīs.”

Angļu valodas skolotāja Vija Mežīte skolēniem bija sagatavojusi dažādus uzdevumus angļu valodas stundās: 1. klases skolēni nenogurstoši skandināja dziesmu “Time for Tea” (“Tējas laiks”), mācoties gan dziesmas vārdus, gan kustības; 3. klases skolēni trenējās dažādās lomu spēlēs, līdz beidzot piekrita atklāt savu nākotnes profesiju arī skatītājiem; 4. klases izturīgākie pārstāvji anekdotē rādīja jau ierasto negribīgumu doties uz skolu sliktās pašsajūtas dēļ; 5.-7. klašu skolēni iesaistījās lomu spēlēs. “Vecāko klašu skolēni, izmantojot mācīto vārdu krājumu angļu valodā, veidoja krustvārdu mīklas. Lieliska saruna izvērtās ar 7. klases meitenēm, lasot, tulkojot, skaidrojot 8. marta vēlējumus un sveicienus, kā arī dziedot skaistās angļu dziesmas,” stāsta skolotāja Vija Mežīte. 

Krievu valodas skolotāja Solvita Strautiņa organizēja 6. un 7. klases skolēniem komiksu konkursu  krievu valodā par viņiem interesējošām tēmām. Audzēkņi savos komiksos attēloja sadzīviskas ainas gan no  skolas, gan mājas dzīves.  Par labākajiem tika atzīti  divi 6. klases skolēnu – Reiņa Kristera Ķīša un Mārča Šmagra-Bondara – darbi. Savukārt 8. un 9. klases skolēni meklēja un apkopoja informāciju par šajā nedēļā notiekošajiem slāvu vismīļākajiem un visgardākajiem svētkiem – Masļeņicu. Tādā veidā skolēni ne tikai bagātināja savu vārdu krājumu, bet arī iepazinās ar  krievu tautas tradīcijām. Godalgoti darbi bija Alīnai Solotkajai (8. klase) un Paulai Škirikovai (9. klase). Skolotāja Solvita Strautiņa ir priecīga par skolēnu interesi un darbošanos: “Kopā ar devītajiem izveidojām arī Masļeņicas simbolu – salmu lelli, kuru pēc tradīcijas sadedzina pēdējā, septītajā svētku dienā, taču  kopā mēs to izdarījām Valodu nedēļas noslēgumā. Šis rituāls simbolizē ziemas pavadīšanu  un  pavasara sagaidīšanu, un kopā ar lelli tiek sadedzinātas gada laikā uzkrātās negatīvās emocijas.”

Valodas nedēļas noslēguma pasākumu vadīja 8. klases skolēni Patrīcija Fūrmane un Rovilds Deduškevičs. Skolēni secināja, ka svešvalodu zināšanas mūsdienās ir nepieciešamas.

Paldies skolotājām Danutei Mazurei, Ligitai Garselei, Ritai Puķītei, Marutai Ģingulei, Vijai Mežītei un Solvitai Strautiņai!

Informāciju sagatavoja:

Trikātas pamatskolas direktores vietniece Inga Boškina