Pirmklasnieku svētku rīts Trikātas pamatskolā

ar pandu

31. janvārī Trikātas pamatskolā norisinājās nu jau par tradīciju kļuvušais pasākums – Pirmklasnieku svētku rīts. Rīts sākās ar pirmo pieturas punktu – skolas bibliotēku. Bibliotekāre Lida Sīpola bija sagatavojusi atjautības uzdevumus par skolu. Ceļojums turpinājās 2. klasē. Audzinātāja Ligita Garsele kopā ar skolēniem mudināja pirmīšus uzminēt no kuras pasakas ir dotais fragments.

Balvā bērni ieguva attēlu, kuru vēlāk varēja izkrāsot. Visi kopā pēc tam devās jautrā rotaļā. Par labi paveiktu darbu otrās klases skolēni dāvāja katram pirmklasniekam diplomu.

Tālāk pirmīši devās ciemos pie 3. klases. Audzinātāja Rita Puķīte kopā ar audzēkņiem bija sarūpējusi pavisam “gardu” uzdevumu. Katram taustot bija iespēja no „burvju maisiņa” izvilkt cepuma burtiņu un izdomāt ar to vārdu. Šķiroties katrs ieguva pašdarinātu prāta asināšanas spēli.

Pirmklasnieki satikās arī ar 4. klases skolēniem un audzinātāju Solvitu Strautiņu. Viņi rosināja darināt medaļu klases audzinātājai Danutei. Šeit varēja demonstrēt savu rakstīt prasmi un māku no dažādiem materiāliem noformēt medaļu. Pēc tam ar prieku skolēni savu darinājumu pasniedza audzinātājai.

Ceļojuma pēdējais pieturas punkts bija pirmsskolas vecākajā grupiņā. Audzēkņi ar audzinātāju Sarmīti Kanašnieci pirmīšiem uzdeva mīklas par ziemu, kā arī aicināja iet rotaļā. Iegūtais zīmulis un dzēšgumija noderēs turpmākajā mācību procesā. Pirmklasnieki vēlreiz izstaigāja bērnudārza telpas un atcerējās pavadīto laiku, kā arī satika sen neredzētos grupiņas biedrus.

Pats interesantākais, ka pirmās klases bērnus visas dienas garumā pavadīja un iepriecināja multfilmu varonis Kung fu Panda. Pēcpusdienā pirmklasniekus un pārējos skolēnus priecēja filma "Balerīna", bet noslēgumā pirmā klase bija sagatavojusi visiem muzikālu priekšnesumu – dziesmu „Ceļš uz skolu”.

Paldies vecākiem par sarūpēto cienastu un pārējiem, kuri radīja svētku sajūtu! Bērnu prieks pēc ceļojuma liecina, ka esam uzņemti skolas saimē!

Informāciju sagatavoja:

Trikātas pamatskolas 1. klases audzinātāja Danute Mazure