Rotā Saule, rotā bite

Pasacina foto mar2019

28.februārī PII “Pasaciņa” šoreiz satikās tikai divas Tālās Gaujmalas novada folkloras kopas - folkloras kopa “Pasaciņa” un Burtnieku novada Ēveles pamatskolas folkloras kopa “Ēvele”.

Katru gadu folkloras kopu dalībnieki apgūst dziesmas un rotaļas par attiecīgu tēmu. 2018./2019.mācību gada tēma ir Rotā saule, rotā bite. Pasacēni, dziedot un rotaļās ejot, izstāstīja Saules ritējumu gada laikā un izdancoja katram gadalaikam atbilstošas rotaļas.

Zālē varēja saklausīt klusu, bet tad arvien skaļāku bites zum, zum, zum. Tā folkloras kopa “Ēvele” iesāka savu programmu. Vērīgākie klausītāji uzzināja daudz interesanta par bitēm, biteniekiem, bites un meitas čaklumiņu. Visi kopā izdejojām arī rotaļas no PEPT programmas Rotā saule, rotā bite rotaļu repertuāra.

Kā ierasts, visos PEPT novadu sarīkojumos piedalās un tos vērtē ciemiņi no Rīgas. Par mūsu sagatavotajām programmām vērtējumu sniedza Māra Mellēna, VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas folkloras projektu koordinatore un Dina Liepa, Rīgas novada koordinatore, folkloras kopas “KOKLE” vadītāja. Folkloras kopa “Pasaciņa” un Ēvele” saņēma Valsts izglītības satura centra I pakāpes Diplomu un uzaicinājumu piedalīties PEPT Nacionālajā sarīkojumā Iecavā 2019.gada 18. un19.maijā.

Anita Golubovska, f/k ”Pasaciņa” vadītāja,

Foto no PII “Pasaciņa” arhīva