PII “Pasaciņa” uzņēma semināra dalībniekus no apkārtējo novadu izglītības iestādēm

DSC 102418.decembrī PII “Pasaciņa” uzņēma semināra dalībniekus – Kocēnu novada izglītības pārvaldes pārziņā esošos pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus, viņu vietniekus un metodiķus.

Klātesošos uzrunāja izglītības pārvaldes vadītāja Ieva Stiģe. Savas pārdomas par pirmsskolas izglītību un laba vēlējumus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā izteica arī Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis un izpilddirektore Egita Biša.

Kas ir KUMIŠIBAI? To uzzinājām no Agritas Guzdiņas, Naukšēnu vidusskolas skolotājas logopēdes un stāstnieku kustības dalībnieces. Tas ir īpašs papīra teātris, kas tapis kā metodiskais materiāls logopēdiem, pedagogiem un bibliotekāriem projektā “Papīra teātris KAMIŠIBAI jeb skolnieks bērniem un stāstnieks pa vidu”, Valmierā, 2018.gadā.

Ineta Zīdere, PII “Pasaciņa” vadītāja, dalījās pieredzē par iestādes vadītāja profesionālās darbības izvērtēšanu š.g. oktobrī, par ekspertu komisijas darbību un prasībām, kas būtu jāievēro gatavojoties iestādes akreditācijai.

Lilita Romanovska, Rūjienas SPII “Vārpiņa” vadītāja un Marita Kļaviņa, metodiķe, sniedza ieskatu par iestādes dalību pilotprogrammā “Skola 2030”. Atziņa – joprojām ir aktuāla pirmsskolas un skolas pēctecība.

Sandra Grīviņa, PII “Auseklītis” metodiķe, informēja par dalību Izglītības iniciatīvu centra organizētajā apmācību ciklā “Kvalitatīva pedagoģija: zināšanas praksē”, konsultantu sagatavošanai pedagogiem. Pamatdoma – lai pedagogi kļūtu profesionālāki, viņiem jāpalīdz saskatīt iespējas pilnveidoties savā darbā un to viņam palīdzēs izdarīt konsultants.

Sigita Tama, Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece metodiskajā jomā, informēja klātesošos par pedagogu kvalifikācijas celšanas iespējām e-vidē un sniedza semināra apkopojumu.

Semināra dalībnieki lēma par praktisku izbraukuma semināru organizēšanu 5-6 gadīgo grupu pedagogiem. PII vadītāji tiksies 2019.gada februārī, Mazsalacā.

Fotogrāfiju autore: Sabiedrisko attiecību speciāliste M.Melngārša

Informāciju sagatavoja:

PII “Pasaciņa” izglītības metodiķe Anita Golubovska