Palīgi “Čakārņu” mājās

Labo darbu nedēļas ietvaros, kas Latvijā norisinājās jau 10 gadus, saulainā 19. oktobra pēcpusdienā 7. un 9. klašu skolēni kopā ar audzinātājām devās uz “Čakārņu” mājām palīgā pensionētajai skolas direktorei un latviešu valodas un literatūras skolotājai Zeltītei Čakārnei. Vēlējāmies skolotāju iepriecināt, ka neaizmirstam viņu un kopā varam padarīt labu darbiņu – sakopt mājas pagalmu pirms ziemas iestāšanās.

Tā jau 9. klases skolēniem kļuvusi par tradīciju, bet aicinājām līdzi arī 7. klases kolektīvu, lai to turpinātu.

Zeltīte Čakārne mūs pagalmā sagaidīja priecīga par mūsu ierašanos. Darāmo darbu sētā tiešām bija daudz. Devītajiem tie jau bija zināmi un tūlīt ķērās pie darba. Pārējiem talciniekiem mājas saimniece ierādīja darbus. Meitenes novāca noziedējušo puķu lakstus un sagrāba rudens lapas zem ābelēm, bet zēni palīdzēja gan nolasīt kritušos ābolus, gan tos, kas palikuši vēl ābelēs, un likt kastītēs, pārnest ķieģeļus norādītajā vietā.

Divu stundu laikā padarīts bija daudz. Visi kopā priecājāmies par sakopto pagalmu pirms rudens lietiem un vējiem. Pēc padarītajiem darbiem mielojāmies ar grilā ceptām desiņām. Skolotāja Zeltīte bērniem arī parādīja viņas vīra mednieka trofejas. Īpaši zēniem tas interesēja, un daži vēl gribēja pakavēties un klausīties skolotājas atmiņās gan par skolu, gan ģimeni.

Novēlot veselību, devāmies projām ar labu sajūtu, ka esam padarījuši svētīgu darbu.

Informāciju sagatavoja:

Trikātas pamatskolas 7. un 9. klases audzinātājas

Inguna Kondratjeva un Maruta Ģingule