Kā sapnis – brīva Latvija

ka sapnis tekstam FOTO

14. novembrī Trikātas pamatskolā notika emocionāla, izzinoša un muzikāla vēstures stunda “Kā sapnis – brīva Latvija”, kuru vadīja Valmieras Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāji – Ineta Amoliņa, arī mūsu skolas absolvente, un mūzikas skolotājs Renārs Veličko.

Sarežģītās vēstures lappuses par Latvijas valsts rašanos Ineta Amoliņa stāstīja emocionāli un saprotami. Uzzinājām, ka vienas dienas laikā tika izdalītas 1200 ieejas kartes uz Latvijas Republikas proklamēšanas pasākumu 18. novembrī Rīgā. Šī ziņa sasniedza arī Valmieru, no kuras uz Rīgu devās tirgotājs Andrejs Kampe ar Dr. Ziediņu un viņi nodeva Latvijas valsts idejai pirmo materiālo pabalstu – 5000 rubļu.

Interesants ir stāsts par vienīgo fotogrāfiju, kura uzņemta svarīgajā dienā un tās autoru Vili Rīdzenieku. Šobrīd ir apzināti visi fotogrāfijā redzamie sanāksmes dalībnieki. Mūsdienās neticams šķiet fakts, ka kādreiz jaunākos laikrakstus Rīgas ielās iznēsāja avīžzēni, skaļi saukdami: “Latvijas valsts beidzot ir dzimusi! Latvijas nacionālais karogs ir pacelts visas civilizētās pasaules priekšā. Lai dzīvo republika!” Toties valcēnieši bijuši skeptiskāki, jo Valkas apriņķa avīzē “Sarkanais Karogs” rakstīja: “Vai tas nav jocīgi? Apstākļos, kad Krievijā jau vairāk kā gadu pastāv sociālistiska padomju republika, kad Vācija deg gaišās revolūcijas liesmās, mazajā Latvijā, kas starp abām zemēm, grib dibināt piesmakušu klusu dīķīti.”

Tālāk seko stāsts par valmieriešu rīkoto sanāksmi, Vecpuišu parkā uzvilkto Latvijas karogu un stundu atcelšanu skolā, lai skolēni varētu ātrāk aiznest uz mājām ziņu par Latvijas valsts proklamēšanu. Ineta Amoliņa ar lepnumu stāsta par pirmās pastmarkas iespiešanu Valmierā, Dūņa tipogrāfijā.

Emocionāls ir stāsts par Studentu rotas un Cēsu pulka Skolnieku rotas izveidošanu, par zēnu pirmajām kaujām, pirmajiem kritušajiem biedriem un lielajiem pārdzīvojumiem. Jaunākajam karavīram bija tikai 12 gadi.

Noslēgumā skolotāja uzsvēra, ka mūsu pienākums katru gadu Lāčplēša dienā godināt varoņus, kuri cīnījās par Latvijas brīvību. Renāra Veličko izpildījumā skaistākās latviešu patriotiskās un karavīru dziesmas izskanēja silti un sirsnīgi.

Informāciju sagatavoja:

Trikātas pamatskolas direktores vietniece mācību jomā

Inga Boškina