Olimpiskā diena

olimpiska dien Kauguri

Šogad Olimpiskajā dienā aktīvi vingrojām, taču vingrošanas nodarbību nevadīja skolotāja, bet skolēni. Katra klase izlozēja vienu mācību priekšmetu un vadīja vingrošanu saistībā ar izvēlēto priekšmetu. Skanēja gan dziesmas, gan svešvalodas, tika nosaukti kontinenti un senie darbarīki! Jā, mūsu skolēni ir izdomas pilni! Sīkās motorikas treniņam plēsām no papīra tenisa raketes. Atsvaidzinājām zināšanas par mūsu slavenākajiem tenisistiem. Paldies bērniem par aktivitāti un smaidiem!

Foto no J.Endzelīna Kauguru pamatskolas arhīva

Informāciju sagatavoja: J.Endzelīna Kauguru pamatskolas sporta skolotāja Mārīte Bisniece