Miķeļdiena Kauguru pamatskolā

Mikeldiena kauguruskola

Katru gadu rudens mums dāvā ražu dārzos, laukos, tīrumos, mežos, kā arī bagātīgi izkrāso dabu, tādēļ šogad Miķeļdienas pasākuma nosaukums bija “Mēs krāsainajās rudens rotās”. Skolēni veidoja gan krellītes un aproces, gan piespraudītes un mazas lapu cepurītes, gan arī citādi izrotājās ar dzeltenām, brūnām un sarkanām rudens lapām, ogām, kastaņiem un zīlēm.

Katra klase kopā ar savu audzinātāju prezentēja savas rotas, izdaiļoja papīra ozolzīli un pastāstīja par to, kas viņiem visvairāk patīk rudens gadalaikā. Pedagogiem vajadzēja atminēt divas mīklas, lai savā īpašumā iegūtu kādu rudens velti vai ziemas krājumu, ko bija sarūpējusi skolēnu pašpārvaldei.

Paldies visiem skolēniem un pedagogiem par krāšņajām rudens rotām, kā arī skolēnu pašpārvaldei paldies par ieguldīto darbu, organizējot šo pasākumu!

Foto no J.Endzelīna Kauguru pamatskolas arhīva

Informāciju sagatavoja:

J.Endzelīna Kauguru pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Līga Gecko