Miķeļdienas tirgus Trikātas pamatskolā

Tirdzins1

Kad raža izaudzēta, pagrabi un klētis piepildītas ar dārza veltēm, latvieši svinēja Miķeļus. Šie rudens svētki nebija iedomājami bez tirgus. Tā arī šogad mūsu skolā tika organizēts Miķeļdienas tirgus, kurā ar paša sarūpētiem gardumiem, darinājumiem tika aicināti piedalīties 1.-4. klašu skolēni.

 

Skolēni, palīdzot mājiniekiem, bija cepuši kūkas, cepumus. Bija pārdomāts, kā sarūpētais aizceļos pie pircēja. Daži skolēni preci ņēma ar gumijas cimdiem, citi ar salveti. Daļa skolēnu bija padomājuši par iesaiņojumu, bet citi vēl nē. Tagad pārdevēji saprata, kas pilnveidojams citu gadu.

Tirgū nebija tikai ēdama produkcija, bija arī mezglotas rotas, pītas grāmatzīmes. Skolēni praktiski izjuta, cik svarīgi prast saskaitīt naudiņu, aprēķināt, cik centu jāatdod pircējam.

Gandarīti, smaidoši bija gan pārdevēji, gan pircēji. Pircēji bija ne tikai sākumskolas audzēkņi, bet arī vecāko klašu skolēni un skolas darbinieki. Visi apgalvoja, ka pasākums bijis lielisks. Arī vecāko klašu skolēni izteica vēlmi nākamajā gadā piedalīties tirdziņā.

Paldies visiem – gan pārdevējiem, gan pircējiem par aktivitāti! Ar jaunām idejām tiksimies nākošajā Miķeļdienas tirdziņā!

Fotogrāfija no Trikātas pamatskolas 2018.gada oktobra fotoarhīva

Informāciju sagatavoja: Trikātas pamatskolas skolotāja Ligita Garsele