Adaptācijas diena Trikātas pamatskolā

Rudis Trikatas skola

4. septembrī Trikātas pamatskolā norisinājās Adaptācijas diena. Šogad šo dienu veltījām skolēnu drošībai. 1.-4. klašu un 5.-9. klašu skolēni dienas laikā darbojās dažādās „stacijās”. Skolēniem bija iespēja atjaunot savas zināšanas satiksmes drošībā, pirmās palīdzības sniegšanā un elektrodrošībā.

Valsts policiste Liene Kaužēna un Beverīnas novada pašvaldības policiste Dace Šmite atgādināja par skolas iekšējās kārtības noteikumiem un to neievērošanas sekām, par biežāk pieļautajām kļūdām uz Latvijas ceļiem. Pārrunu rezultātā noskaidrojās, ka lielākajai daļai skolēnu, kuri uz skolu brauc ar velosipēdu, nav nepieciešamā aprīkojuma un nav nokārtotas velosipēda braukšanas apliecības. Inspektores atgādināja arī par to, ka nevajadzētu uzticēties svešiem cilvēkiem uz ielas, interneta vidē un mobilajos telefonos. Īpaši uzmanīties ieteica tajos brīžos, kad interneta vidē ievietojam savas vai klasesbiedru, ģimenes locekļu fotogrāfijas, jo spēkā stājusies datu drošības regula. Skolēniem bija iespēja satikties ar Runci Rūdi.

Smiltenes vidusskolas medmāsa Ginta Rudzīte sniedza īso kursu pirmajā palīdzībā. Viņa skolēnus mācīja būt atbildīgiem un savu iespēju robežās palīdzēt nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Strādājot pāros, skolēni iemācījās izmantot pirmās palīdzības aptieciņu. Sākumskolas skolēniem bija iespēja izvērtēt dažādas veselībai bīstamas situācijas, skatoties animācijas filmas.

Par elektrodrošību noskatījāmies filmiņu un ieklausījāmies ST elektroinženiera Andra Mušperta padomos un ieteikumos. Īpaši ieteica uzmanīties no zemē nokritušiem vadiem, netuvoties augstsprieguma kastēm ar „zibenīti”.

Skolēniem ir labas zināšanas drošības jautājumos, bet ārkārtas stāvoklī sākas panika un viss aizmirstas. Ir ļoti svarīgi par bērnu drošības jautājumiem runāt ģimenē, skolā un citās institūcijās. Klases stundās skolēni ar parakstiem apliecināja, ka ievēros drošības noteikumus. Jo biežāk notiks šādas mācības, jo lielāka iespēja, ka skolēni būs uzmanīgāki un pratīs sevi un citus pasargāt.

Fotogrāfijas no Trikātas pamatskolas 2018.gada septembra fotoarhīva

Informāciju sagatavoja:

Trikātas pamatskolas 5. un 6. klases audzinātāja Lida Sīpola