PII “Pasaciņa” praktiskās mācībās

Jaunais mācību gads PII “Pasaciņa” sācies ar aktīvu darbošanos. No vasaras pārnākušie audzēkņi, no jauna sāk aprast ar dienas ritu, noteikto lietu kārtību un atkārto daudzos un dažādos drošības noteikumus. Arī lielie Pasacēni.

12.septembrī pa Mūrmuižas centra ceļiem traucās Beverīnas novada Kauguru pagasta ugunsdzēsības komandas mašīna ar ieslēgtām bākugunīm un sirēnu. Tā bija daļa no praktiskām mācībām rīcībai ugunsgrēka gadījumā PII “Pasaciņa”. Rīcību – ko darīt un kā darīt, ja iestādē atskan uguns signalizācijas sistēmas trauksme un kā praktiski rīkoties ar ugunsdzēšamo aparātu, apguva visi darbinieki. Savukārt Pasacēni, klausījās pieaugušo norādēs, veiksmīgi evakuējās pa norādītajām izejām un vēroja kā audzinātājas un auklītes rīkojas ar ugunsdzēšamo aparātu.

Paldies Vidaram Vilmutam, Sergejam Melngāršam, Alfrēdam Stīpiņam un Vilnim Lezdiņam par palīdzību PII “Pasaciņa” darbinieku praktisko mācību plānošanā un organizēšanā!

Fotogrāfijas no PII “Pasaciņa” 2018.gada septembra fotoarhīva

Informāciju sagatavoja: PII “Pasaciņa” vadītāja Ineta Zīdere