Mācību gada ritmi Kauguru pamatskolā

5 Kauguruskola pedejais zvans 9kl 2018g

Veiksmīgi ir noslēdzies mācību gads, pāršķirstot tā lappuses, tajās var izlasīt daudz krāsainu notikumu.

Pārliecinoši esam sevi pierādījuši skolas akreditācijā, pirmos soļus pārvarējuši Eiropas Savienības fonda projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”, kurā uzkrāti labās prakses piemēri.

Interesanti un emocionāli ir bijuši skolas koncerti, mācību priekšmetu popularizēšanas pasākumi un dažādas sporta aktivitātes.

Ik gadu, skolotāju mudināti, skolēni piedalās dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, kuros tiek gūti panākumi. Kā veicināšanas balvu katru gadu maijā skolēni un pedagogi saņem ekskursiju uz kādu no Latvijas vietām. Šoreiz ceļš tika mērots uz Jūrmalas interešu centru “Zili brīnumi” un Ķemeru Nacionālo parku.

Domājot par veselīgu dzīvesveidu, katru gadu pēdējās mācību gada dienās notiek masu skrējiens Kauguri-Romas-Mūrmuiža. Šīs aktivitātes iniciatore ir sporta skolotāja Mārīte Bisniece, savukārt par drošību rūpējas pašvaldības policijas priekšniece Dace Šmite. Masu skrējienā piedalījās skolas absolventi Agnis Stulpinskis un Mikus Āboliņš, kā arī skolotājas: Juta Šmite, Maija Vaskinoviča un Ausma Skrastiņa. Visātrāk finiša taisni sasniedza Roberts Auniņš (6.klase) un Daiga Zariņa (8. klase).

Par augstiem sasniegumiem mācību darbā, mācību gadu noslēdzot, naudas balvas saņēma: I. Kurpniece, R. Plužmo, R. Zute, L. Cine, A. Eglīte, V.P. Knopkina, E. Krastiņa, R. Maksimova, N.K. Markitāns, M. Miruškins, T.O. Ozols, K. Kajaka, L.Ģ. Lācis, D. Zariņa, S. Pārupe, L. Vismane-Ābele, L. Ozola.

Šajā mācību gadā tika nodibināta skolas absolventes Gitas Jones (Ločmeles) balva, kuru par sasniegumiem mācību darbā, aktīvu sabiedrisko darbu un īpašu izaugsmi saņēma: S.K. Cince, R. Plužmo, V.P. Šulca, R. Maksimova, N.K. Markitāns, T.K. Ginters, T.O. Ozols, S.K. Cielēna, L.Ģ. Lācis, D. Zariņa, L. Ozola, S. Pārupe, K. Žukaite, R.A. Rozenbergs.

Jau piekto gadu Beverīnas novada izglītības iestāžu absolventi saņem Endzelīna balvu, šogad par augstiem sasniegumiem mācību darbā un aktīvu dalību skolas dzīvē saņēma Līga Ozola, Līva Vismane-Ābele un Sindija Pārupe.

Vizuālās mākslas skolotāja I. Sēne aprīlī izsludināja konkursu “Autobusu pieturas jaunā seja", ar mērķi, lai atjaunotu pieturu. Konkursam pieteicās trīs 9. klases skolēni – S. Pārupe ar trim skicēm, S.L. Anšmite un A. Osipovs katrs ar savu piedāvājumu. Konkursā atzinību guva S. Pārupe un S.L. Anšmite, kuru darbi rotā autobusu pieturu. Jūnija piektdienā notika svinīga pieturas atklāšana, kurā piedalījās arī novada domes priekšsēdētājs M. Zvirbulis.

Krāsim spēku un gūsim pozitīvas emocijas vasarā, lai ar radošām iecerēm varētu sākt jauno mācību gadu!

Fotogrāfijas no pamatskolas 2018.gada fotoarhīva

Informāciju sagatavoja:

J. Endzelīna Kauguru pamatskolas direktore Iveta Rambola

un direktora vietniece Aija Dubova