Aizraujošās pēcpusdienas Kauguru pamatskolā

J. Endzelīna Kauguru pamatskola visa gada garumā īstenoja projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Skolēniem pēcpusdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00 bija iespējams piedalīties dažādās nodarbībās – “Pēti, argumentē, pamato”, ”Ekspedīciju virpulī”, “Redzi, jūti, dzirdi!”, “Varavīksne” un “Vārdu pavēlnieks”.

Nodarbībās “Redzi, jūti, dzirdi” skolēni audzēja kristālus un pēc garšas, smaržas un redzes maņām gan aizsietām acīm, gan atvērtām noteica zāļu tējas. Pētīja sēnes, atpazina dažādas pēdas, noteica putnu balsis. Izveidoja pavasara, vasaras un rudens dobes. Šo nodarbību vadītājas bija skolotājas Elita Šalte un Inga Miruškina.

Nodarbībās “Vārdu pavēlnieks” skolēniem bija iespējams meklēt dažādas vārdu “odziņas”, spēlēt dažnedažādas spēles “Vārdu drudzis”, “Piecas sekundes”, “Esi pazīstams” un “Scrable”. Piedalīties burtošanas čempionātā, mest kauliņu un radīt skolas stāstu, tādejādi, šajās nodarbībās piedaloties, skolēni mācījās veidot komunikatīvās prasmes, bagātināt vārdu krājumu un trenēt atmiņu. Interesi par vārdu radīja skolotāja Aija Dubova.

Nodarbībās “Varavīksne”, kuru vadīja pedagoģe Inga Rasa interesenti radīja savus mākslas darbus, iejutās dažādās krāsu varavīksnēs.

Skolotāja Inese Ločmele nodarbībās “Ekspedīciju virpulī” devās dižkoku meklējumos, izzināja vēstures lappuses Vecrīgā, Brāļu kapos pabija pie Jāņa Endzelīna piemiņas vietas, Kara muzejā pāršķirstīja vēstures lappuses. Veidoja interesantas prezentācijas par dažādām tēmām, piemēram “Ceļojums pie Ziemassvētku vecīša”.

Nodarbību ”Pēti, argumentē un pamato” skolotāja Dzintra Sijāte mācīja veikt dažādus pētījumus par karjeras iespējām, mūzikas un deju pasauli. Organizēja izzinošas viktorīnas.

Lai jauni atklājumi arī turpmāk!

Informāciju sagatavoja: J.Endzelīna Kauguru pamatskola

direktores vietniece izglītības jomā Aija Dubova