“Pēti, argumentē, pamato”

1 Sertifikati ZPD Trikatasskola

“Nekas nav par grūtu ar gribasspēku apveltītam cilvēkam,” tā teicis R. Erasms. Šo atziņu gribētos attiecināt uz Trikātas pamatskolas 6. klases skolēniem, jo viņiem tika dota iespēja darboties projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” nodarbību ciklā “Pēti, argumentē, pamato”.

Šī cikla mērķis bija izkopt pētnieciskās darbības pamatprasmes, lai veicinātu skolēnu individuālo kompetenču attīstību mācību procesā un tālākās izglītības gaitās.

Mācību gada laikā skolēni izzināja pētnieciskā darba svarīgākos posmus, tika iepazīstināti ar darba uzbūvi, tā daļām un noformējumu. Darba gaitā skolēni izvēlējās katrs savu pētnieciskā darba tēmu, ieguva informāciju no dažādām interneta mājas lapām, žurnāliem u. c., mācījās iegūto informāciju apstrādāt, izvērtēt būtisko. Praktiskajā daļā ieguva pētījuma datus (arī fotografējot produktu etiķetes), tos apstrādāja. Gala rezultātā tika izveidots pētnieciskais darbs datornoformējumā. Tad sekoja prezentācijas veidošana un darba aizstāvēšana.

Darbu aizstāvēšanas dienā kopā ar viesiem – uzaicinātajiem skolēnu vecākiem, skolotājiem un 3. klases skolēniem – prezentēja savu padarīto darbu. Lielākā daļa skolēnu bija izvēlējušies tēmas, kas saistītas ar veselīgas pārtikas lietošanu. Rendija Ziemane iepazīstināja ar pētījumu “Tauku daudzums “Trikātas pienotavas” ražotajos sieros”, viņas secinājums, ka visvairāk tauku ir Kūpinātajā sierā, bet vismazāk “BIO Maasdamer” sierā. Rendija ne tikai bija aptaujājusi skolēnus par sieriem, to lietošanu pārtikā, bet arī intervējusi siera meistari Inesi Ziemani.

Viktorija Skaldere savukārt bija pētījusi cukura daudzumu Trikātas skolēnu iecienītākajos saldinātajos dzērienos. Secinājums – visvairāk cukura ir Pepsi dzērienā (11 g uz 100 g dzēriena), kurš tik ļoti iecienīts bērnu vidū.

Matīsam Ielītim ļoti garšo saldējums, un viņš bija vēlējies iepazīties ar saldējuma vēsturi un izzināt, cik daudz cukura ir iecienītākajos saldējumos. Pēc aptaujas datiem izrādās, ka Trikātas skolēniem vislabāk garšo saldējums “Turbo”, bet cukura visvairāk ir “Polā”.

Natālija Terentjeva stāstīja par sava pētījuma “Cukura daudzums Latvijā ražotajā šokolādē” rezultātiem. Viens no pētījuma secinājumiem, ka visvairāk cukura ir šokolādes tāfelītē “Serenāde”.

Daniels Tabarovs pievērsis uzmanību mobilo telefonu lietojumam skolēnu vidū. Viņu arī interesējusi mobilo telefonu straujā attīstības vēsture. Aptaujājot 5.-9. klašu skolēnus, secinājis, ka visiem ir telefons, bet visvairāk skolas laikā izmanto sociālos tīklus – Instagram, Snapchat, kā arī saziņai ar vecākiem.

Elīza Evelīna Pētersone apkopojusi, papildinājusi savas dzimtas koku un iepazīstināja klātesošos ar savas vecmāmiņas dzīves gājumu, bet Samanta Priedīte, uzsākot mācības Trikātas skolā tikai no janvāra, izzināja suņu šķirnes un savu stāstījumu papildināja ar dažādu suņu šķirņu attēliem.

Pēc darbu aizstāvēšanas skolas direktores vietniece katram skolēnam pasniedza Sertifikātu par to, ka viņš ir apguvis projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros tēmas “Pēti, argumentē, pamato” pētnieciskā darba pamatprasmes, bet saimniecītes bija sarūpējušas nelielu cienastu. Tie bija svētki pēc gara, nopietna un atbildīga mācību procesa, jo nodarbībās bija sasaistīti vairāki mācību priekšmeti – latviešu valoda, matemātika, informātika. Skolēni nostiprināja arī runātprasmi uzstāties. Jāuzslavē skolēnu lielā atbildības sajūta un nenobīšanās no tik nopietna darba. Paldies vecākiem par atbalstu visa mācību gada garumā! Rezultāts sasniegts – skolēnu sejās vērojams gandarījums un prieks par paveikto.

Skolēnu atziņas un ieguvumi, izvērtējot savu veikumu nodarbībās:

  • iemācījos rakstīt pētniecisko darbu un noformēt to;
  • uzzināju daudz ko jaunu par izvēlēto tēmu;
  • iemācījos izveidot aptauju, interviju;
  • apguvu programmu Excel – veidot diagrammas;
  • nostiprināju zināšanas par pareizrakstības likumiem;
  • iemācījos prezentēt savu darbu.

Grūtības gan sagādājis sākuma process, izvēloties tēmu, meklējot informāciju, ievietojot attēlus, mācoties no galvas prezentēt savu darbu. Grūtāk bijis arī pārvarēt savu uztraukumu prezentācijas laikā. Skolēni atzīst, ka ne vienmēr gribējies agrāk celties no rītiem, jo nodarbība notika pirms mācību stundām.

Veicot pētniecisko darbu, skolēni varēja izmantot citos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas un prasmes, tādējādi tās padziļinot. Apgūstot jaunas prasmes, skolēni nebaidījās eksperimentēt, izmēģināt un pārbaudīt.

Fotogrāfija no Trikatas pamatskolas 2018.gada fotoarhīva

Informāciju sagatavoja: Trikātas pamatskolas latviešu valodas skolotāja Maruta Ģingule