Skola personībām!

To droši var teikt par J. Endzelīna Kauguru pamatskolu, to apliecina arī skolas akreditācijas rezultāti. Tā ir vieta, kur ikviens skolēns tiek uztverts kā personība.

Ne velti skola lepojas ar saviem absolventiem, kas dzīvē ir pierādījuši, ka pirmā izglītība nodrošina stabilus pamatus dzīvei. To apliecinājis valodnieks, zinātnieks ar pasaules slavu – Jānis Endzelīns, to šoziem visai Latvijai atgādināja Oskars Melbārdis, pasaules elites bobslejists.

Janvārī skolu un tās vadītāju vērtēja valsts akreditācijas komisija. Interesanti, ka viņi ne tikai vērtēja, bet paši ar baudu mācījās, kā panākt, ka skolēni tiek uztverti kā personības. Tādēļ nav brīnums, ka Kauguru skola ir novērtēta ar augstāko vērtējumu!

Skola veiksmīgi plāno un veido savu tēlu, kopj esošās tradīcijas un ievieš jaunas. Tai ir senas un bagātas tradīcijas, kuras veidojuši kaugurieši jau daudzās paaudzēs.

Pedagogi veicina skolēnu iesaistīšanos pašpārvaldes darbā, mudinot izteikt priekšlikumus un ierosinājumus. Skolēni darbojas apvienībā “Mēs pret īgnumu“ skolotājas Mārītes Bisnieces vadībā. Skolēnu pašpārvalde, kopā ar skolotāju Līgu Gecko, regulāri organizē dažādus pasākumus – Simjūda tirdziņu, Ziemassvētku karuseli, Simto mācību dienu 1. klasei u.c. pasākumus.

Skolā strādā kvalificēti pedagogi, kuri uzklausa un respektē bērnu izteiktās domas, uzslavē, motivē, veicina pašvērtēšanas prasmju attīstību. Mērķtiecīgi strādājot ar talantīgajiem skolēniem, ir iegūtas godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

Skolai ir veiksmīga sadarbība ar absolventiem, uzņēmējiem un skolēnu vecākiem. Ar mecenātes Valdas Zaļkalns atbalstu jau 17 gadus skolēniem ir iespēja apmeklēt Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādes. Par skolas un pagasta vēsturi liecina plašs materiālu krājums skolas muzejā, kuru no dienas dienā pilnveido skolotāja Inese Ločmele.

Paldies skolotājiem, darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem par šo brīnišķīgo vidi, kuru Jūs radiet un uzturiet! Vecākiem un arī visai sabiedrībai ir svarīgi, ka mūsu bērni tiek audzināti kā personībaS! Tā turpināt!

Informāciju sagatavoja:

J.Endzelīna Kauguru pamatskolas padomes priekšsēdētājs,

divu skolēnu tētis, absolvents Māris Tūtins