Februāris Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolā

3 KaugurupskZiemas prieki 2018

Februāris ir viens no gada īsākajiem mēnešiem, taču mūsu skolā tas bija pasākumiem bagāts.

Pašā februāra sākumā 55 skolēni, kuri 1.semestrī bija guvuši labus rezultātus mācību darbā, devās uz Latvijas Nacionālo operu, lai noskatītos P.Čaikovska baletu “Riekstkodis”.

 

8. februārī skolā tika atklāts “Amora pasts” – pasta kastīte, kurā līdz Valentīndienai ikviens varēja uzrakstīt un nosūtīt mīlestības vēstulīti kādam draugam, draudzenei vai skolas darbiniekam. Tieši 14.februārī skolēnu pašpārvalde (skolotāja Līga Gecko) šo kasti iztukšoja un nogādāja vēstules visiem adresātiem. Tas bija skaists mirklis daudziem. Tā kā mīlestība atrodas cilvēka sirdī, tad apvienība “Mēs pret īgnumu” (skolotāja Mārīte Bisniece) bija izveidojusi “Skolas sirdi” no papīra, kurā visiem bija jāiezīmē sava sirsniņa ar savu vārdu. Šobrīd šī “Skolas sirds” atrodas skolas muzejā. Par ļoti gaumīgu noformējumu bija parūpējušās mūsu skolotājas Vera Bērziņa un Juta Šmite, izveidojot skaistu “Foto – Mīlestības stūrīti”, kurā tapa daudz skaistu, laimīgu un sirsnīgu fotouzņēmumu. Kā fināls Mīlestības svētkiem bija “Sirsniņballe” 5.-9.klašu skolēniem, uz kuru ieradās arī daži viesi no Trikātas. Par to mums liels prieks, jo dzīvojam taču vienā novadā.

15. februārī, kad pēc ķīniešu kalendārā sākās Jaunai gads, skolā norisinājās akcija “Esi sveicināts, Suņa gads!” Šajā dienā visiem skolā vajadzēja ierasties īpašā tērpā vai ar kādu aksesuāru, kas raksturo sunīti. Īpaši jāpaslavē 1. un 3. klase, kurās pilnīgi visi skolēni bija nopietni padomājuši par savu sunisko noformējumu. Tā kā šī bija jautra diena, tad 1.-4. klašu skolēni piedalījās karnevālā “Jautrie sunīši”, kurā visiem bija iespēja ne tikai lustīgi izdejoties, bet arī piedalīties dažādās atrakcijās, kuras vadīt palīdzēja skolēnu pašpārvalde un apvienība “Mēs pret īgnumu”.

Šī skaistā baltā ziema šogad iepriecināja daudzus ziema sporta cienītājus. Varējām slēpot, slidot, pikoties, celt sniegavīrus vai pārvietoties pa sniegu “cukura maisos”. Jā, jā, pareizi izlasījāt! Ja nav atbilstoša ziemas inventāra, tad šī, mūsu sporta skolotājas Mārītes Bisnieces, ideja ir aizrāvusi ne vienu vien skolēnu. Par to, cik veiksmīgi ar šiem maisiem var sportot pa sniegu, 1.-4. klašu skolēni demonstrēja arī bērnudārza “Pasaciņa” bērniem, ar kuriem kopā 19. februārī svinējām Meteņdienu “Ziemas prieki” Mūrmuižā. Paldies PII “Pasaciņa” vadītājai Inetai Zīderei un metodiķei Anitai Golubovskai par sadarbību!

No 19.-23. februārim skolā tika atzīmēta valodnieka Jāņa Endzelīna 145. dzimšanas diena. Visu nedēļu skolēni tika iesaistīti dažādos dzimtās valodas pasākumos. 23. februārī labākie skolēni tika apbalvoti. Paldies latviešu valodas skolotājām Aijai Dubovai un Ivetai Rambolai par radošo iniciatīvu!

22. februārī 1.klases skolēni svinēja savu “100. mācību dienu” J.Endzelīna Kauguru pamatskolā. Visus astoņus pirmklasniekus un viņu audzinātāju Jutu Šmiti sagaidīja jaunie “skolotāji” no skolēnu pašpārvaldes, kuri eksaminēja pirmklasniekus septiņos mācību priekšmetos. Jāteic, ka pirmklasnieki spēja atbildēt uz visiem jautājumiem, spēja izdarīt visu, ko lika skolotāji un ļoti veiksmīgi nokārtoja visus eksāmenus. Kā apliecinājumu tam, visi – gan bērni, gan viņu audzinātāja, saņēma sertifikātu un kādu pārsteiguma balvu. Novēlam visiem pirmklasniekiem tikpat sekmīgi mācīties līdz pat 9.klasei!

Noslēgumā jāpiemin vēl dažas sporta aktivitātes. Pusfināla slidošanas sacensībās “Gladiatoru cīņas” Vidzemes olimpiskajā centrā (VOC) startēja trīs mūsu skolas komandas: 4. klase (audzinātāja Inga Miruškina), 5. klase (audz. Ausma Skrastiņa), 6.klase (audz. Līga Gecko).

2. februārī mūsu skolā viesojās ielu vingrotāji no Valmieras. Patiess prieks, ka starp ielu vingrojumu demonstrētājiem, bija arī divi mūsu skolas skolēni – Artjoms Osipovs (9b) un Roberts Auniņš (6), kā arī divi mūsu skolas absolventi – Artis Stulpinskis un Edgars Kukers. 3.februārī mūsu skolēni piedalījās sadraudzības volejbola turnīrā Trikātā. Februāra beigās risinājās skolas kausa izcīņa florbolā.

Paldies sporta skolotājai M.Bisniecei par sportisko azartu, ar kuru viņa piesaistījusi skolēnus pat starpbrīžos uzturēties sporta zālē un izkustēties! Par to tika saņemta uzslava arī no akreditācijas komisijas, kas ļoti atzinīgi novērtēja visu mūsu skolas darbu.

2 Kaugurupsk pasakums 1 Kaugurupsk Valentindienas pasts

Fotogrāfiju autores: Mārīte Bisniece, Liene Drevinska un Ineta Zīdere

Informāciju sagatavoja:Direktora vietniece audzināšanas darbā Līga Gecko