Valodu nedēļa Trikātas pamatskolā

            Valoda ir īpašs instruments, ar kuras palīdzību mēs galvenokārt sazināmies savā starpā. Cilvēks kļūst arvien bagātāks, inteliģentāks, ja viņš labi zina ne tikai savu dzimto valodu, bet arī svešvalodas – krievu, angļu un citas valodas. Viena valoda bagātina otru.

“Patiesa mīlestība pret savu tautu nav iedomājama bez mīlestības pret savu valodu.”  /K. Paustovskis/

“He who knows no foreign languages knows nothing of his own language.” /Johann Wolfgang Gothe/

“Русский язык в умелых руках и опытных устах красив, певуч, выразителен, губок, послушен, ловок и вместителен.” /А. И. Куприн/

           No 22. līdz 26. janvārim tradicionāli Trikātas pamatskolā norisinājās Valodu nedēļa. Tās ietvaros visās klasēs notika valodu viktorīnas – gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā. 5.- 9. klašu skolēni sacentās arī H. K. Andersena pasakas “Meža gulbji” fragmenta ātrlasīšanā un tā satura atstāstīšanā. Savukārt 6. un 8. klašu skolēni rakstīja olimpiādes darbus angļu un krievu valodā.

Nākamās nedēļas noslēgumā, kad visi rezultāti bija apkopoti, tika sveikti uzvarētāji. To bija daudz. Prieks bija neviltots skolotājām, kuras sagatavoja viktorīnas un olimpiāžu jautājumus darbus, kā arī tos izlaboja un izvērtēja. Paldies skolotājām Ligitai Garselei, Ritai Puķītei, Solvitai Strautiņai, Lidai Sīpolai, Vizmai Pētersonei, Marutai Ģingulei un Iritai Steģei, kura arī sarūpēja brīnišķīgus plakātus, diplomus un apkopoja visus rezultātus.

Trikātas pamatskolas latviešu valodas skolotāja Maruta Ģingule

un angļu valodas skolotāja Irita Steģe