Trikātas pamatskolas skolēnu līdzpārvaldes aktivitātes

Laila Argo Trikatas skolas rakstam

Trikātas pamatskolas skolēnu līdzpārvaldē šajā mācību gadā darbojas aktīvi, radoši un enerģiski 5.-9. klašu skolēni – Laila Baltiņa, skolēnu līdzpārvaldes prezidente, Paula Škirikova, vietniece, Lauma Grāvelsiņa, Rendija Ziemane, Daniels Tabarovs, Patrīcija Fūrmane, Rovilds Deduškevičs un Jānis Grāvelsiņš. Pirmais pasākums, kuru organizēja skolēnu līdzpārvalde bija Skolotāju dienas rīts.

 

Šo pasākumu vadīja 9. klases skolniece Laila Baltiņa. “Rīts bija ļoti saspringts, jo vēl bija jāpaspēj sagatavoties. Noskanot skolas zvanam, 9. klases skolēni un skolēnu līdzpārvaldes dalībnieki devās uz klasēm, lai skolotāju vietā vadītu pirmo stundu mazajiem skolēniem. Skolotāji pulcējās pie aktu zāles durvīm, jo zālē viņus sagaidīja neliels pārsteigums. Atveroties zāles durvīm, skolotāji devās iekšā, un, spriežot pēc skolotāju sejas izteiksmēm, viņi bija patīkami pārsteigti, kad ieraudzīja Dārtu no 3. klases spēlējam vijoli.

Skolotāji ieņēma savas vietas uz skatuves un tika iepazīstināti ar svētku pasākuma plānu. Skolotāji sadalījās radošās komandās ar interesantiem nosaukumiem – PIRMKLASNIEKI, TEICAMNIEKI un STUDENTI. Katrā komandā bija kapteinis, kuram tika iedota uzdevumu lapiņa: orientējoties skolā jāsameklē četri posteņi un tur jāizpilda dotie uzdevumi. Pirmo posteni vadīja 8. klases meitenes Līga un Zaiga. Skolotājiem, neizmantojot roku un kāju palīdzību jāpārspridzina baloni, kuros bija lapiņas. No lapiņās dotā teksta bija jāizveido pareizs teikums. Otro posteni 8. klases puiši Roberts un Alberts. Skolotāju komandai bija jāuzraksta četrrinde par skolu. Nākamajā postenī, kuru vadīja Nils (7. kl) un Rainers (8. kl), klases telpā bija jāsameklē pieci paslēpti skolas piederumi. Par pēdējo posteni atbildēja 7. klases skolēni Liene un Rovilds. Viņi, atskaņojot dziesmu, aicināja atminēt tās nosaukumu.

Kad skolotāji veiksmīgi bija tikuši galā ar dotajiem uzdevumiem, tad visi atkal pulcējās skolas zālē. Katras komandas kapteinim bija īsi jāpastāsta, kā viņiem veicās ar uzdevumu izpildi. Visi kapteiņi bija gandarīti gan par savas komandas veikumu, gan par skolēnu līdzpārvaldes radošajiem uzdevumiem.

Svētku rīta noslēgumā skolotājiem tika dāvināti ziedi, personalizētas medaļas un mazs našķis – šokolāde. Pasākuma izskaņā skolotāji kopā nofotografējās. Mēs – skolēnu līdzpārvaldes dalībnieki – bijām ļoti priecīgi un gandarīti par paveikto. Gāja grūti, bet viss izdevās, kā bija plānots,” atceroties stāsta Laila Baltiņa.

Nākamais pasākums, kura organizēšanā piedalījās skolēnu līdzpārvaldes dalībnieki, bija skolas nakts pasākums ar nakšņošanu skolā. Skolēni palīdzēja Popielas un āra stafetes organizēšanā un vadīšanā.

                 Decembra sākumā Skolēnu līdzpārvaldes aktīvie skolēni apmeklēja dzīvnieku patversmi Valmierā. “Lai mazliet atbalstītu dzīvnieku patversmi, skolēni saziedoja naudiņu. Par saziedotajiem līdzekļiem nopirkām dzīvniekiem pārtiku: kopā tika iegādāti 30 kg sausās suņu barības un suņu našķi. Ierodoties patversmē, mūs sagaidīja divas darbinieces, kurām atdevām nopirkto barību. Darbinieces mūs aizveda līdz suņu krātiņiem un iedeva pavadiņas, lai varētu izvest dzīvniekus pastaigā. Suņus bija ļoti grūti novaldīt, jo viņi ilgi bija stāvējuši krātiņos, bet mēs viņiem devām iespēju kārtīgi izskraidīties,” par paveikto priecājas Paula.

“Gaidot Ziemassvētkus, pēc stundām rotājām skolas zāles logus, uzburot tajos leduspuķes un sniegpārslas. Gatavojām arī Ziemassvētku pasta kasti, kurā skolēni varēja ievietot apsveikumus un veltījumus skolasbiedriem, skolotājiem un skolas darbiniekiem,” atzinīgi vērtē Liene.

Viena no skolas tradīcijām ir atzīmēt Adventes gaidīšanu. Šogad Adventes rītiem devām nosaukumus “Zvani skan”, “Ņem zvaigznes sev līdzi” un “Lai sveces deg”. Pirmo sveci Adventes vainagā iededza pirmsskolas bērni un skolotāja Sarmīte. Otro Adventes rītu vadīja skolēnu līdzpārvaldes prezidente Laila. Viņa aicināja mūs nedaudz ieskatīties debesu jumā, kurš ir virs mums, kuru varam redzēt, kad skatu neaizklāj mākoņi. “Kādus zvaigznājus jūs zināt?” jautāja Laila. “Ir zvaigznes – Sirius A, spožākā, ko varam redzēt īpaši ziemā Suņa zvaigznājā; Pollux, spoža zvaigzne Dvīņu zvaigznājā; Arcturus, trešā spožākā zvaigzne, ko varam īpaši pavasarī redzēt Vēršu dzinēja zvaigznājā; Rigel, septītā spožākā zvaigzne pie naksnīgajām debesīm un spožākā zvaigzne Oriona zvaigznājā; Betelgeize, otra spožākā zvaigzne Oriona zvaigznājā; Pistol star, spožākā zināmā zvaigzne mūsu galaktikā Piena ceļš – 100 reižu lielāka par mūsu Sauli un 10 miljonu reižu spožāka par to,” zinoši stāstīja Laila. Pēc parādītā video, redzot zvaigžņu lielumus, mūsu apziņā radās jautājums – kā tas viss varēja rasties un sakārtoties, harmonijā turēties savās vietās, kustēties un attīstīties vēl joprojām? Kā radās šīs planētas, zvaigznes? Un Galaktikas?

Skolēnu līdzpārvaldes aktivitātes turpinās. Skolēni tiekas sanāksmēs, kurās ģenerē dažādas idejas, izvērtē skolas pasākumus un kaļ plānus nākamajiem pasākumiem.

Fotogrāfijā - Laila Baltiņa ar suni Argo Valmieras dzīvnieku

patversmē (no personīgā arhīva)

Trikātas pamatsolas direktores vietniece Inga Boškina