Mārtiņdiena Trikātas pamatskolā

martini 2017

Šajā mācību gadā Trikātas pamatskolā izveidojusies laba sadarbība 1.-4. klašu skolēniem ar pirmsskolas grupu bērniem. Tā kopā aizvadījām Miķeļus, tā tagad sagaidījām Mārtiņus. Gatavojoties latvju svētkiem, katrs bērns izkrāsoja jostas fragmentu. Šāda josta rotāja skolas zāli.

Pēc senlatviešu tradīcijām Mārtiņi iezīmēja laiku, kad maskās tērpušies ķekatnieki mūzikas pavadījumā ar dziesmām un rotaļām devās no mājas uz māju. Mūsu skolā ķekatnieku gājienu akordeona un visādu skanošu instrumentu pavadījumā uzsāka 1.klases skolēni. Ar dziesmām viņi devās no klases uz klasi. Tā ķekatnieku pulks kļuva arvien kuplāks. Interesanti bija tas, ka ikdienā skolas bērni nevar uzturēties pirmsskolas grupā, taču tagad mūs tur gaidīja, lai mazie ķekatnieki mums pievienotos.

Ejot ciemos, tika uzdotas mīklas, lai pārbaudītu, cik attapīgi ir mājinieki.

Ar jautrām latvju rotaļām un dejām pieskandinājām skolas zāli. Izrādās, cik mūsu tautai to ir daudz! Maziem un lieliem ķekatniekiem rotaļas ļoti patika. Sapratām – mums tās vēl arvien vairāk jāiepazīst. Dzima ideja par rotaļdeju pēcpusdienu.

Ķekatnieku gājiens noslēdzās ar cienastu – gardu rudzu rupjmaizi. Šoreiz vairāk kā ikdienā sajutām tās neatkārtojamo garšu.

Labestīgā, draudzīgā gaisotne mūs pavadīja vēl ilgu laiku. Skolotājas un bērnudārza audzinātājas guva atziņu, ka iesāktā sadarbība jāturpina, izglītojot bērnus mūsu tautas tradīcijās.

Fotogrāfijas autore –  Sarmīte Kanašniece

Informāciju sagatavoja: Trikātas pamatskolas 1.klases audzinātāja Ligita Garsele