Pateicība

logoKauguruskola

          J.Endzelīna Kauguru pamatskola izsaka pateicību SIA "Cosybed" un personīgi Raitim Kalniņam par sniegto atbalstu skolas internāta bērniem.

 

2017.gada septembrī

Skolas kolektīva vārdā direktore Iveta Rambola